اخبار

افغانستان حمله تروریستی در ایران را محکوم کرد

ادامه مطلب
............................................................................................
فرمان انتخاباتی رئیس جمهور به کارمندان ادارات دولتیبرگزاری دوره مهدویت ویژه خواهران در شهرک جبرییل و منطقه کارته ولایت هراتاعضای پیشین کمیسیون های انتخابات و شکایات ممنوع الخروج شدندبرگزاری کلاس مهدویت بصورت آنلاینروسیه و امریکا در روند صلح افغانستان به تناقض‌گویی دچار شده‌اندانفجار امروز ناشی از یک بمب صوتی در درب ورودی لیسه خصوصی توحیدمرحله ابتدایی رسیدگی به شکایات انتخابات پارلمانی کابل نهایی شده استبیش از 1200 تن به صفوف نیروهای دفاعی کشور پیوستندبرگزاری کنفرانس مطبوعاتی در مورد تلفات افراد ملکی افغانستاناسرائیل به ما حمله کند پشیمان خواهد شدوالی جدید هرات به مخالفان دولت خط و نشان کشیدنامزدان معترض دروازه های عمومی شهر کابل را بستند / آنان خواهان ابطال انتخابات کابل اند30 عضو طالبان در قندهار بازداشت شدندداکتر عبدالله عبدالله با تکت شش نفری از خانواده ی جهاد و مقاومت وارد رقابت های انتخاباتی خواهد شدافتتاح کانال آب با طول ۲۵۰۰ متر در ولسوالی زنده جان ولایت هرات