اخبار

آغاز طرح بزرگ ختم قرآن عظیم الاشأن

ادامه مطلب
............................................................................................
افتتاح مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ایران با حضور قاریان و حافظان برجسته افغانستانتظاهرات گسترده مردم ترکیه در حمایت از قدسناکامی با نمره 312 و کامیابی با 145؛ آگاهان: سهمیه‌بندی کانکور تبعیض‌آمیز و خلاف قانون اساسی استامریکا با بحث خروج نظامیانش؛ یک نوع بازی را در افغانستان به راه انداخته استافغانستان حمله تروریستی در ایران را محکوم کردفرمان انتخاباتی رئیس جمهور به کارمندان ادارات دولتیبرگزاری دوره مهدویت ویژه خواهران در شهرک جبرییل و منطقه کارته ولایت هراتاعضای پیشین کمیسیون های انتخابات و شکایات ممنوع الخروج شدندبرگزاری کلاس مهدویت بصورت آنلاینروسیه و امریکا در روند صلح افغانستان به تناقض‌گویی دچار شده‌اندانفجار امروز ناشی از یک بمب صوتی در درب ورودی لیسه خصوصی توحیدمرحله ابتدایی رسیدگی به شکایات انتخابات پارلمانی کابل نهایی شده استبیش از 1200 تن به صفوف نیروهای دفاعی کشور پیوستندبرگزاری کنفرانس مطبوعاتی در مورد تلفات افراد ملکی افغانستاناسرائیل به ما حمله کند پشیمان خواهد شد