درخواست معجزه از احمد الحسن بصری، مدعی یمانی

درخواست معجزه از احمد الحسن بصری، مدعی یمانیباید از پیروان احمد الحسن بصری، پرسیده شود، تاکنون موسس این فرقه و جریان مدعی مهدویت، چه معجزه ای برای صدق و راستگویی ادعای خویش مبنی بر نیابت و ارتباط خاص با امام عصر، ارائه داده است؟ زیرا مدعی فرزندی و نیابت خاص امام زمان، باید معجزه ارائه دهد.
اصولا، قبل از وقوع ندای آسمانی، هر شخصی که ادعای نشانه حتمی بودن ظهور و ارتباط خاص و سفارت و نیابت خاص امام زمان، دارد، (از جمله مدعی یمانی، احمد الحسن بصری)، باید درخواست معجزه، شود؛ چنانچه قدرت بر معجزه نداشت، نشانی بر دروغگویی مدعی، است.
زیرا بنابر روایات اهل بیت، معجزه، راهی برای تشخیص درستی و نادرستی دعوت حجت الهی از مدعیان دروغین است. بنابراین، همان‌طور که برای شناخت انبیاء و ائمه معصومین، می‌توان از ایشان درخواست معجزه کرد، کسی که ادعای ارتباط خاص با امام عصر، دارد، نیز بایداز طرف امام زمان، قدرت کرامت و معجزه، داده شود تا دلیل روشنی بر صدق ادعای نیابت خاصه وی، باشد. همانطور که نوائب خاص حضرت در عصر غیبت صغری، صاحب چنین قدرتی از طرف امام عصر، بودند.

و اما شرایط معجزه؛ و البته در معجزه لازم است، فعل و عملی در برابر چشمان تعدادی از مخالفان صاحب دعوت، صورت پذیرد تا دلیلی بر حقانیت مدعی، باشد و بتوان درستی و نادرستی آن را تشخیص داد. همچنین از شرایط معجزه، عدم امکان تحدی با آن است یعنی کسی نتواند مانند آن را ارائه کند. به عنوان مثال، می توان به معجزه حضرت موسی در قرآن، اشاره کرد که سحره فرعون، از آوردن مثل آن، عاجز و ناتوان، ماندند و به حقانیت حضرت موسی، ایمان آوردند.

همچنین، می توان به درخواست معجزه ابوسهل نوبختی از حلاج -که ادعای نیابت و سفارت خاص از امام زمان را داشت- اشاره کرد، تا با نحوه مواجه و چگونگی برخورد با مدعیان دروغین و ارتباط خاص با امام مهدی، آشنا شوید:

"در زمان ابوسهل نوبختی، حلاج، ادعای سفارت و نیابت خاص از طرف امام مهدی را داشت و به همین منظور، به پدر شیخ صدوق، نامه نوشت و او را به ایمان آوردن به خودش، دعوت کرد. حتی حلاج، پا را از این هم فراتر گذاشته بود و با سفر به شهر به قم، رسما از دیگر معتمدین شیعه همچون ابن بابویه قمی، پدر شیخ صدوق، برای ایمان به خودش، دعوت کرده بود. در این میان، ابوسهل نوبختی، که از معتمدین شیعه در عراق بود، برای صدق ادعای حلاج، از او درخواست معجزه کرد. و آن معجزه این بود: حلاج، معجزه ای انجام بدهد و محاسن سفید  وی (ابوسهل نوبختی) را که در سن پیری هست را به ایام جوانی، برگرداند (نوبختی از حلاج درخواست چنین معجزه ای کرد که: من پیر و محاسنم من سفید است، مرا به جوانی برگردان) اما حلاج از انجام چنین کاری، ناتوان بود و بدین ترتیب، ادعای ارتباط خاص او با ناحیه مقدسه و امام عصر، باطل شد." [1]

بنابراین، پیروان احمد الحسن بصری، باید به این پرسش پاسخ دهند که معجزه این مدعی یمانی، چیست؟ زیرا مطمئنا، یمانی دروغین از ارائه معجزه واقعی، ناتوان خواهد بود.

[1] شیخ طوسی، الغیبۀ، ص 401.

منبع: besuye

آیا تنها پرچم هدایت عصر غیبت، پرچم یمانی است؟

آیا تنها پرچم هدایت عصر غیبت، پرچم یمانی است؟پیروان احمد الحسن بصری، مدعی هستند که تنها پرچم هدایت عصر غیبت، پرچم یمانی است. در حالیکه علاوه بر توصیف پرچم یمانی به اهدی الرایات، پرچم خراسانی زمینه ساز ظهور، نیز به پرچم هدایت، توصیف شده است.

شایان ذکر است، خروج و قیام یمانی، تنها و فقط نشانه بسیار نزدیک بودن ظهور امام مهدی را نشان می دهد و در احادیث و روایات، برای یمانی، نقش زمینه سازی و تمهید برای حکومت امام مهدی، گزارش نشده است. بلکه در احادیث، نقش زمینه سازی برای ظهور، بر عهده قومی از مشرق زمین، ایرانیان نهاده شده است که با قیام مردی از قم (رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق) [11] آغاز و در ادامه توسط جانشین ایشان، رایۀ الخراسانی که نیز به عنوان پرچم هدایت است و همراه ایشان، اصحاب امام عصر، حضور دارند (معهم نفر من اصحاب القائم) [12]، که اولین شکست سفیانی را در عراق، به سفیانی تحمیل کرده و آنگاه پرچم خراسانی و ایرانیان، برای بیعت با حضرت، نزد امام مهدی، فرستاده میشود. امام باقر در روایت معتبری، پس از بیان قتل و غارت کوفیان توسط سپاه سفیانی، در وصف سپاه خراسانی و ایرانیان زمینه ساز ظهور، چنین فرموده‌اند:

فبینا هم کذلک اذ أقبَلت رایاتٌ مِن قِبَلِ خراسانَ و تَطوِی المنازلَ طیّاً حثیثاً و معهم نَفَرٌ من اصحابِ القائم؛ [13]
در حالی که سپاه سفیانی مشغول قتل و غارت اهل کوفه است، به ناگاه پرچم‌هایی از سوی خراسان روی می‌آورند که به سرعت و شتابان منازل را می‌پیمایند. در میان آنان تعدادی از اصحاب امام مهدی نیز حضور دارند.

ایرانیان، اولین شکست سفیانی را در عراق، به سفیانی تحمیل کرده و آنگاه پرچم خراسانی و ایرانیان، برای بیعت با حضرت، نزد امام مهدی، فرستاده میشود. از امام باقر علیه السلام نقل شده است:
... فَإِذَا ظَهَرَ الْمَهْدِیُّ بَعَثَ إِلَیْهِ بِالْبَیْعَةِ. [14]
... وقتی حضرت مهدی ظهور فرمودند (لشکر خراسانی) برای بیعت، نزد ایشان می روند.

پس، حضور اصحاب و یاران امام مهدی در میان سپاه خراسانی، جنگ با سفیانی و شکست دادن بزرگترین دشمن امام عصر و ارسال پرچم برای بیعت با امام، بهترین دلیل بر فضیلت محور بودن و هدایت یافتگی پرچم و  قیام خراسانی است. همچنین حدیث حمله لشکر خراسانی به سفیانی برای دفاع از کیان شیعه، حفظ مراکز مقدسه و عتبات عالیات در کوفه و نجف و دفع خطر لشکر سفیانی نیز دلیل و گواه محکمی بر حقانیت و هدایت پرچم خراسانی، می باشد.

علاوه بر این، امامان معصوم در چند روایات با عبارت های مختلفی همچون، " فسارعوا الیه" [15] ،"بهم ینصر الله امام الحق" [16] و "فمن ادرک ذلک منکم فلیاتهم" [17] به شیعیان سفارش می کنند که در یاری لشکر خراسانی و ایرانیان زمینه ساز ظهور، کوتاهی نکنند.
کوتاه سخن اینکه، لشکر خراسانی و ایرانیان زمینه ساز ظهور، متصف به حضور "نفر من اصحاب القائم" [18] ، "قتلاهم شهداء" [19] و "رایات هدی" [20] می باشد، که این نشان از هدایت یافتگی، حقانیت و هدایت پرچم لشکر خراسانی و ایرانیان در کنار پرچم یمانی، دارد. و جای هیچ گونه تردیدی، نیست.

بنابراین، پیروان احمد الحسن بصری، باید پاسخگوی این پرسش باشند، چگونه است که امام شما، به عنوان یمانی، ظهور کرده است اما هنوز از خراسانی و لشکر ایرانیان، خبری نیست؟ زیرا همانطور که ذکر شد، پرچم خراسانی و ایرانیان زمینه ساز ظهور، در مواجه با لشکر سفیانی، برآمده و سفیانی، را شکست خواهند داد. پس، شما چگونه مدعی هستید، فقط پرچم یمانی، هدایت گر است؟
 

[13] نعمانی، الغیبة، ص 392، باب 14، ح 67.

[14] شیخ طوسی، الغیبۀ، ص 452. این حماد، الفتن، ص 216

[15] نیلی نجفی، منتخب الأنوار المضیئة فی ذکر القائم الحجّة، ص 343.

[16] مجلسی، بحارالانوار، ج 52، ص 307.

[17] مجلسی، بحارالانوار، ج 51، ص 83.

[18] نعمانی، الغیبۀ، ص280.

[19] نعمانی، الغیبۀ، ص 273.

[20] مقدسی شافعی، عقد الدرر فى أخبار المنتظر، ص 167.

منبع: besuyezohur.ir

چرا بیشتر یاران حضرت مهدی(عج) مرد هستند؟

 چرا بیشتر یاران حضرت مهدی(عج) مرد هستند؟


 

پاسخ:

سؤال از کم بودن تعداد زنان در مقایسه با مردان، حرف صحیح و پسندیده‌ای نیست. چرا که یاری کردن فقط به معنای جنگیدن و صلاح به دست گرفتن نیست.

بلکه یار واقعی کسی است که با همه وجود در خدمت امام و اهداف امام باشد.

و در دوران غیبت به عنوان یک منتظر، به وظایفی که بر عهده او گذاشته شده عمل کند و گوش به فرمان و مطیع رهبر باشد. به این شخص می‌گویند یار.

مگر فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب کبری(س)، امام زمان خودشان را یاری نکردند؟! آیا سلاح به دست گرفتند؟!

کسی که اندک آشنایی به تاریخ دارد، نمی‌تواند تأثیر حرکت آنها را در روند و پیشرفت دین مبین اسلام انکار کند.

اصولا حرکت فرهنگی پایه و اساس هر حرکتی است. چرا که اگر یاری امام در بعد فرهنگی تبیین نشود، و مردم از اهداف و برنامه‌های امام(ع) آگاه نشوند، هیچ موقع سلاح به دست نمی‌گیرند و به کمک حضرت نمی‌روند.

و زنان در این عرصه مهم بسیار تأثیرگذارند و نقش بسیار خوبی را می‌توانند ایفا کنند.

همچنین در مواردی که یاری کردن مربوط به حالت جنگ و قیام و جهاد هست، طبیعی است که مردان باید حضور فعال‌تری داشته باشند، به خاطر اینکه نوع خلقت و ویژگی‌های جسمانی زن و مرد متفاوت از هم هست؛ و جنگ، سازگاری با ظاهر زنان ندارد.

البته در موارد ضرورت، جنگ بر همه واجب می‌شود از جمله زنان. امّا در موارد عادی زمانی که مردان هستند این تکلیف از دوش زنان برداشته شده است به خاطر ویژگی‌های جسمانی و روحی که زنان دارند و لطفاتی که در ظاهر و باطن آنان نهفته است.

نکاتی درباره ی سفیانی

نکاتی درباره ی سفیانی

اهمیت فراوان و جایگاه «شورش سفیانی» در عصر ظهور

اهمیت فراوان و جایگاه «شورش سفیانی» در عصر ظهور

صفات و ویژگی های یاران دجّال

صفات و ویژگی های یاران دجّال

دجال در کلام پیامبران دیگر

دجال در کلام پیامبران دیگر

دجّال شناسی و راه کارهای عملی دجّال ستیزی،بخش جهارم

دجّال شناسی و راه کارهای عملی دجّال ستیزی،بخش جهارم

منبع: راسخون

دجّال شناسی و راه کارهای عملی دجّال ستیزی،بخش سوم

دجّال شناسی و راه کارهای عملی دجّال ستیزی،بخش سوم

منبع: راسخون

دجّال شناسی و راه کارهای عملی دجّال ستیزی،بخش دوم

دجّال شناسی و راه کارهای عملی دجّال ستیزی،بخش دوم

منبع: راسخون

دجّال شناسی و راه کارهای عملی دجّال ستیزی،بخش اول

دجّال شناسی و راه کارهای عملی دجّال ستیزی،بخش اول

منبع: راسخون

تطبیق دجال با آنتی کرایست در مسیحیت

تطبیق دجال با آنتی کرایست در مسیحیت