انتقام چیست؟ منتقم کیست؟

انتقام چیست؟ منتقم کیست؟


اما اینکه چرا ما فقط امام معصوم(ع) را منتقم می‌دانیم کما اینکه خود امام(ع) می فرماید: «انا الصمصام المنتقم» و اینکه حضرت مهدی عّجّّل اللَّهُ تعالي فّرجه الشِریف در اوج مهربانی با همه مردم، منتقم حسین علیه السّلام نامیده شده است، زمانی پاسخ صحیح خود را می یابد که به حقیقت انتقام از خون امام حسین علیه السّلام پی برده شود.

برای روشن شدن این مطلب باید درباره اصل قصاص و انتقام بحث را بیشتر توضیح دهیم:

گرچه قصاص باعث حیات جامعه است اما در دین، انتقام و قصاص اصل نیست؛ در حوزه فردی وقتی سخن از قصاص و انتقام است، سخن از عفو و رحمت و بخشش نیز هست. یعنی همان آیه ای که سخن از قصاص دارد، از عفو و رحمت سخن می‌گوید.

در این حوزه بدترین برخوردها با اهل بیت(ع) صورت می‌گرفته اما آنها، کریمانه می‌بخشیدند، در حوزه اجتماعی و دشمنی با دین، باز عفو و رحمت اولین راه است اما اگر سَمبُل ظلم و ستم بود، ماجرا نه توبه دارد و نه داستان پایان یافته است و جریانی است انحرافی و عفو آنان باعث ریشه دواندن بیشتر و عمق انحراف می‌گردد و به هر دلیلی عفو نتوانست فرد را در بر بگیرد .

اینجا جایگاه قصاص و انتقام است. اینجا قصاص باعث حیات اجتماع است. اینجا جایگاه قاطعیت و برخورد شدید است که «اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه».

وقتی فرعون در نیل گرفتار می‌شود و می‌گوید: «آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ»، خدا می‌فرماید: الان... و توبه او را نمی‌پذیرد و عذاب او را رد نمی‌کند.

در جایی که قصاص، انتقام و مبارزه هست، انگیزه‌ای که دین ارائه می‌دهد تشفی خاطر فردی یا قبیله‌ای نیست که قطع انحراف و حیات فرد و جامعه معیار است و کار برای خداست.

وقتی عمرو بن عبدود آب دهان بر صورت حضرت امیرالمومنین علیه السّلام می‌اندازد، حضرت(ع) بر می‌خیزد، قدم می‌زند و بعد کار دشمن را یکسره می کند.

 

*برگرفته از  سلسله بحث عزادار حقیقی استاد محمد شجاعی

مجله امان اسفند 1389 - شماره 28

انتقام چیست؟ منتقم کیست؟

انتقام چیست؟ منتقم کیست؟


اما اینکه چرا ما فقط امام معصوم(ع) را منتقم می‌دانیم کما اینکه خود امام(ع) می فرماید: «انا الصمصام المنتقم» و اینکه حضرت مهدی عّجّّل اللَّهُ تعالي فّرجه الشِریف در اوج مهربانی با همه مردم، منتقم حسین علیه السّلام نامیده شده است، زمانی پاسخ صحیح خود را می یابد که به حقیقت انتقام از خون امام حسین علیه السّلام پی برده شود.

برای روشن شدن این مطلب باید درباره اصل قصاص و انتقام بحث را بیشتر توضیح دهیم:

گرچه قصاص باعث حیات جامعه است اما در دین، انتقام و قصاص اصل نیست؛ در حوزه فردی وقتی سخن از قصاص و انتقام است، سخن از عفو و رحمت و بخشش نیز هست. یعنی همان آیه ای که سخن از قصاص دارد، از عفو و رحمت سخن می‌گوید.

در این حوزه بدترین برخوردها با اهل بیت(ع) صورت می‌گرفته اما آنها، کریمانه می‌بخشیدند، در حوزه اجتماعی و دشمنی با دین، باز عفو و رحمت اولین راه است اما اگر سَمبُل ظلم و ستم بود، ماجرا نه توبه دارد و نه داستان پایان یافته است و جریانی است انحرافی و عفو آنان باعث ریشه دواندن بیشتر و عمق انحراف می‌گردد و به هر دلیلی عفو نتوانست فرد را در بر بگیرد .

اینجا جایگاه قصاص و انتقام است. اینجا قصاص باعث حیات اجتماع است. اینجا جایگاه قاطعیت و برخورد شدید است که «اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه».

وقتی فرعون در نیل گرفتار می‌شود و می‌گوید: «آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ»، خدا می‌فرماید: الان... و توبه او را نمی‌پذیرد و عذاب او را رد نمی‌کند.

در جایی که قصاص، انتقام و مبارزه هست، انگیزه‌ای که دین ارائه می‌دهد تشفی خاطر فردی یا قبیله‌ای نیست که قطع انحراف و حیات فرد و جامعه معیار است و کار برای خداست.

وقتی عمرو بن عبدود آب دهان بر صورت حضرت امیرالمومنین علیه السّلام می‌اندازد، حضرت(ع) بر می‌خیزد، قدم می‌زند و بعد کار دشمن را یکسره می کند.

 

*برگرفته از  سلسله بحث عزادار حقیقی استاد محمد شجاعی

مجله امان اسفند 1389 - شماره 28

آيا امام زمان عجل الله تعالی داراي زن و فرزند هستند ؟

آيا امام زمان عجل الله تعالی داراي زن و فرزند هستند ؟


ازدواج امام زمان (عليه السلام)

مقدّمه

يكي از مباحث پيرامون شخصيّت حضرت مهدي (عج)، زندگي شخصي و خانوادگي آن حضرت است، سخن از ازدواج يا عدم آن و داشتن فرزند و مكان زندگي و وضعيّت زندگي اولاد او و كيفيّت زندگي آن حضرت از بحثهاي جذّابي است كه احياناً در اذهان بسياري از معتقدان به او ابهاماتي وجود دارد، كه معمولا با جوابهاي ضدّ و نقيضي نيز مواجه ميشوند.

اساساً غيبت طولاني آن حضرت از نگاه زندگاني شخصي و خصوصي وي اين سؤال را بوجود ميآورد كه آيا در اين مدّت، حضرت مهدي(عليه السلام)ازدواج كرده است يا خير؟

برخي اين سؤال را به صورت اشكال مطرح كرده و ميگويند: اگر ازدواج كرده و همسر دارد، لازمهاش داشتن فرزند است، و لازمه اين نيز فاش شدن اسرار و شناسايي آن حضرت است، كه با حكمت و فلسفه غيبت منافات دارد.

و اگر ازدواج نكرده است، پس به سنّت رسول خدا(صلي الله عليه وآله وسلم) و به امر شرعي مستحب عمل نكرده است، كه اينهم با مقام و شأن آن حضرت نميسازد، زيرا وي رهبر ديني مردم است و در عمل به مستحبات همچون واجبات، بايد پيشقدم باشد، و فرضِ وجود امامي كه مستحب مؤكّد شرعي را ترك كند، و در واقع عمل مكروهي را انجام دهد بسيار مشكل، و جاي استبعاد دارد.

پس اگر ازدواج نكرده باشد اشكال ترك مستحبّ از طرف معصوم، و اگر ازدواج كرده باشد اشكال فاش شدن اسرار و تضادّ با فلسفه غيبت پيش مي آيد، و چون طرفين قضيّه با اشكال مواجه است، عدّهاي چنين نتيجهگيري ميكنند كه اصلا آن حضرت وجود ندارد.

نكته ديگر اين كه اصل ازدواج يا عدم ازدواج آن حضرت جزء اعتقادات ما نيست، بلكه از مسائل شخصي است كه در روايات نيز به آن تصريح نشده، و مورد بحث امامان قبلي نيز نبوده است، و كساني هم كه در دوران غيبت توفيق درك حضور آن حضرت را داشته اند آن قدر سؤالات و مشكلات در ذهنشان بوده است كه به اينگونه سؤالات نرسيدهاند.

در دوران غيبت صغري نيز از نائبان خاصّ، در اين زمينه سخني شنيده نشده است.

از سوي ديگر ذهن انسان در كنار سؤال از ازدواج حضرت مهدي(عليه السلام)، سؤالات ديگري نيز ميسازد از جمله اين كه:

آيا امام مهدي(عليه السلام) داراي فرزند است؟

آيا مكان خاصّي براي زندگي وي و فرزندانش وجود دارد؟

آيا فرض وجود فرزند و همسر براي آن حضرت با حكمت و فلسفه غيبت سازگاري دارد؟

و در صورت ازدواج نكردن، آيا بر خلاف سنّت و دستور پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم) عمل نكرده است؟

و سؤالات ديگري كه اين مقاله در صدد جواب دادن به بعضي از آنهاست.

بنابراين، پس از طرح سؤال اصلي و بيان ديدگاههاي متفاوت و دلائل آنها، و نيز بررسي دلائل، سعي ميشود تا به نتيجهاي مناسب و جامع برسيم.

آيا حضرت مهدي(عليه السلام) ازدواج كرده و داراي فرزند ميباشد؟

در پاسخ به اين پرسش، با توجّه به مسائل اعتقادي مانند: حكمت يا فلسفه غيبت، و نيز مسائل فقهي همچون استحباب شرعي ازدواج، و متوني كه مستقيم يا غير مستقيم دلالت بر ازدواج آن حضرت دارند، سه نظريّه وجود دارد:

ـ نظريّه أوّل: عدّهاي معتقدند كه حضرت مهدي(عليه السلام) ازدواج كرده است، و براي اثبات اين نظريّه به دلائل ذيل استناد جسته اند.

الف: استحباب ازدواج:

ازدواج و نكاح در اسلام مستحبّ مؤكّد و سنّتي نبوي است، پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله وسلم) نسبت به امر ازدواج و ترويج آن تأكيد داشته، و امّت خود را به اين امر تشويق و ترغيب ميكردند، و بارها فرمودهاند: «نكاح كنيد و با تشكيل خانواده بر تعداد خود بيافزاييد، كه من در روز قيامت به شما اگر چه فرزندي سقط شده باشد مباهات ميكنم([1]

در احكام دين ازدواج سنّتي حسنه و مورد تأييد، و عزوبت (همسر نداشتن و مجرّد بودن) مكروه است.

و ازطرفي ازدواج نكردن، اعراض از سنّت رسول خدا(صلي الله عليه وآله وسلم) است، چرا كه آن حضرت(صلي الله عليه وآله وسلم)فرمود: «نكاح سنّت من است، و هر كس از آن اعراض كند (روي برگرداند و ازدواج نكند) از من نيست([2])

اكنون كه ساليان متمادي از عمر حضرت مهدي(عليه السلام) ميگذرد، آيا مي توان گفت: او مستحبّ مؤكّد را ترك، و مرتكب مكروه شده است؟

هرگز نميتوان اينگونه نتيجه گرفت، چرا كه او امام است، و در عمل به مستحبّات شرعي از همه مردم سزاوارتر است، پس او ازدواج كرده و داراي همسر ميباشد.

در كتاب «النجم الثاقب» در پاسخ منكرين وجود اهل و عيال براي امام مهدي(عليه السلام) چنين آمده است: «چگونه ترك خواهند كرد، چنين سنّت عظيمه جدّ اكرم خود را با آن همه ترغيب و تحريص كه در فعل آن و تهديد و تخويف در ترك آن شده، و سزاوارترين امّت در اخذ به سنّت پيغمبر امام هر عصر است، و تاكنون كسي ترك آن سنّت را از خصائص آن حضرت نشمرده است([3])

و نيز در كتاب «الشموس المضيئة» آمده است: «اگر در اين زمينه (داشتن همسر و خانواده) هيچ نقل روايي وجود نداشت، و فقط همين مطلبي كه آن حضرت با وجود سنّ زياد از نظر جسمي جواني قويّ البنيه است... و نيز ميدانيم كه آن حضرت به سنّت پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم) عمل ميكند، در قبول اين مطلب كه آن جناب همسر و فرزنداني دارد كافي بود»([4]).

ـ نقد و بررسي:

دليل مزبور شامل دو قسمت است:

قسمت اوّل: ازدواج سنّت رسول خدا(صلي الله عليه وآله وسلم)، و امري نيكو و مستحبّ شرعي است.

قسمت دوّم: امام زمان(عليه السلام) لزوماً به اين سنّت و امر شرعي عمل ميكند.

هر دو مقدّمه نيازمند بررسي و تأمّل است.

امّا استحباب ازدواج([5]) از آيات و روايات فراواني استفاده ميشود مانند: آيه شريفه (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ)([6]) و آيه (وَأَنكِحُواْ الاَْيَـمَي مِنكُمْ وَالصَّــلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآلـِكُمْ )([7]) و همچنين در حديثي رسول خدا(صلي الله عليه وآله وسلم) ازدواج را سنّت خود ميداند([8])، و در حديثي ديگر ميفرمايد: هر كسي از آن اعراض كند از من نيست.([9])و در رواياتي ديگر ازدواج امري پسنديده و ممدوح دانسته شده([10]) و بر توليد نسل و بقاء آن توصيه شده و كثرت مسلمين مايه مباحات پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم) شمرده شده است.

در اهميّت و تشويق به ازدواج چنين آمده است: «هر كس ازدواج كند نصف دينش را بدست آورده است»([11])، و نيز امام صادق(عليه السلام) مي فرمايد: «دو ركعت نماز كسي كه ازدواج كرده با فضيلتتر است از هفتاد ركعت نماز كسي كه بدون همسر است»([12])، و همچنين در روايات فراواني نقطه مقابل ازدواج يعني ترك ازدواج مذمّت شده و از ناحيه ائمّه(عليهم السلام) امري مكروه و ناپسند شمرده شده است.([13]) كه اين روايات نيز به قرينه مقابل دلالت بر استحباب ازدواج دارند.

با توجّه به آيات و روايات فوق و وجود كلمات امر مانند «انكحوا» در آيات، و تشويق به ازدواج در روايات، و توصيه كردن در عمل به سنّت رسول خدا، فقهاي بزرگوار اسلام، استحباب شرعي ازدواج را استنباط كرده و بر طبق آن به استحباب([14])، و بعضي به استحباب مؤكّد فتوي دادهاند، و برخي آن را در شرايطي واجب ميدانند([15]).

و از سوي ديگر از عمومات و اطلاقات ادلّه استحباب ازدواج بدست ميآيد كه

اوّلا: ازدواج چه به صورت دائم و چه به صورت غير دائم (موقّت) مستحب شرعي است.

ثانياً: استحباب ازدواج مخصوص مشتاقان و كساني كه نيازمند به همسر ميباشند نيست، بلكه شامل غير مشتاقان و كساني كه در خود احساس نياز به همسر نميكنند نيز ميباشد.([16])

چرا كه علّت اين حكم شرعي در اشتياق به جنس مخالف و يا اطفاء (خاموش كردن) غريزه جنسي خلاصه نشده است، تا گمان شود ازدواج براي غير مشتاقان استحباب ندارد، بلكه مواردي از قبيل: تكثير نسل، و ابقاء نوع انساني، و كثرت تعداد موحّدين، در استحباب شرعي ازدواج دخالت دارند.([17])

پس اگر ازدواج براي تأمين اين اغراض هم باشد، از جهت شرعي مستحب است، و داراي مطلوبيّت شرعي است.

بديهي است كه استحباب ازدواج فقط مختصّ به ازدواج دائم نيست، بلكه شامل غير دائم و مِلك يمين (كنيزان) نيز ميشود.([18]) و به همين جهت اينگونه به نظر ميرسد كه تحقّق يك مرتبه از ازدواج در طول عمر براي عمل كردن به اين مستحبّ شرعي كافي است، اگر چه بنا به عللي([19]) بين زوج و زوجه جدايي حاصل شده باشد.

امّا با تأمّل در رواياتي كه در آن عزوبت (همسر نداشتن) مكروه دانسته شده است حتّي براي مدّتي اندك([20])، معلوم ميشود كه مقصود از استحباب ازدواج، استمرار آن تا پايان عمر است.

پس عمل كردن به استحباب ازدواج در صورتي كافي است كه استمرار و دوام داشته باشد نه فقط صرف تحقّق آن، همانطور كه اين استحباب فقط به داشتن يك همسر نيست بلكه تعدّد آن نيز مستحب شرعي است.([21])

بنابراين در باره مقدّمه أوّل (ازدواج سنّت پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم)، و امري مستحب است) چنين نتيجه ميگيريم:

1 . ازدواج مستحب شرعي است، خواه نياز به ازدواج باشد و خواه نباشد، خواه دائم و خواه موقّت.

2 . اين استحباب دوام و استمرار دارد، و شامل تمام عمر انسان ميشود.

3 . تعدّد همسر نيز مستحب شرعي است.

و امّا مقدّمه دوّم (لزوم عمل امام(عليه السلام) به امر شرعي و سنّت رسول خدا(صلي الله عليه وآله وسلم) ) در اذهان سؤالاتي را به وجود ميآورد، از جمله اينكه:

با كثرت امور مستحبّي، آيا امام(عليه السلام) به همه آنها عمل ميكند؟ يا اينكه از آن امور انتخاب كرده و گزينشي عمل ميكند؟ آيا لزوم عمل به امور مستحب براي امام ضروري است؟

بدون ترديد امامان مانند پيامبران چون هدايت مردم را بعهده دارند، و رهبران الهي محسوب ميگردند، هميشه در عمل به احكام الهي پيشقدم بودهاند، و اساساً رسالت آنان ايجاب ميكرد كه أوّل خودشان عامل به احكام الهي باشند، و از دستورات الهي سرپيچي نكنند، و در صحنه عمل براي ديگران الگو و نمونه باشند، لذا عمل نكردن به اوامري كه حكايت از محبوبيّت نزد خداوند دارد (خواه واجب و خواه مستحب) براي رهبران ديني مذموم است، و شأن و رسالت آنان اقتضاء دارد كه آنها به دستورات واجب و مستحب عمل كنند، پس امام(عليه السلام) نيز به آنها عمل ميكند.

بنابراين، دو نكته در لزوم عمل كردن امام به مستحبّات وجود دارد.

1 . هدايت و رهبري و الگوي كامل بودن براي مردم كه ايجاب ميكند امام در زندگي و معاشرت و در برخورد با ديگران به نحو احسن عمل كند، و در عمل به دستورات ديني (واجب و مستحب ) پيشقدم باشد.

2 . اقتضاي شأن و منزلت انسان كامل ايجاب ميكند كه به مستحبّات عمل كند، بدون ترديد نكته أوّل در زمان غيبت امام(عليه السلام) موضوعيّت ندارد، زيرا امام(عليه السلام) در مرأي و منظر مردم نيست، و امامت وي در باطن است، نه در ظاهر.([22]) ولي نكته دوّم در رسيدن به مطلوب (امام پايبند به مستحبّات شرعي است، و سزاوارتر از ديگران است) كافي است.

با توجّه به دو مقدّمهاي كه گذشت، عدّهاي معتقدند كه امام زمان(عليه السلام) در عصر غيبت ازدواج كرده و صاحب همسر و فرزند است.

ب: استدلال به روايات:

دليل ديگر معتقدين به ازدواج حضرت مهدي(عليه السلام) تمسّك به بعضي از روايات است، از جمله:

1 ـ مفضّل بن عمر از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده است كه فرمود: «... از مكان او هيچ يك از اولاد و ديگران اطلاع نمييابد، مگر مولايي كه متولّي امر اوست»([23])، در اين روايت وقتي كه سخن از جا و مكان و محلّ زندگي آن حضرت ميشود، امام صادق(عليه السلام) ميفرمايد: كسي از مكان او اطلاع ندارد حتّي اولادش، پس معلوم ميشود او اولادي دارد، و داشتن اولاد حاكي از ازدواج امام است.

امّا با تأمّل در اين روايت نكاتي به نظر ميرسد كه مانع از استدلال بر ازدواج آن حضرت است، آن نكات عبارتند از:

الف ـ اين روايت در كتاب الغيبه نعماني نيز نقل شده است، با اين تفاوت كه به جاي كلمه «ولد» كلمه «ولي» آمده است «ولا يطّلع علي موضعه أحد من وليّ ولا غيره([24]) از مكان او كسي از ولي و غير ولي اطّلاع نمييابد»، يعني دوست و غير دوست، آشنا و غير آشنا، از مكان او خبري ندارند، و نميدانند او كجاست.

در اين روايت هيچ سخني از فزرند و فرزندان نيست، بنابراين، با توجه به اين نقل اعتمادي بر آن روايت نيست.

ب ـ در روايت سخن از فرزند است، ولي از اين جهت كه بگوييم الآن امام(عليه السلام) داراي فرزند و همسر باشد نيست، و به اصطلاح مجمل است، چرا كه امكان دارد منظور فرزنداني باشند كه در آستانه ظهور و يا پس از ظهور امام(عليه السلام) به دنيا ميآيند.

ج ـ ممكن است اين روايت و امثال آن بيانگر مبالغه در خفاي شخص باشد، يعني هيچ كس نميداند كه او در كجاست، حتّي اگر داراي فرزند هم باشد، فرزندانش نيز از جايگاه او اطّلاع ندارند.([25])

د ـ از جهت سند مخدوش است، زيرا يكي از راويان آن ابراهيم بن مستنير و در جاي ديگر عبد اللّه بن مستنير است و هر دو مجهولاند.

با توجّه به نكات فوق، استدلال بر ازدواج امام(عليه السلام) در عصر غيبت مشكل، بلكه بعيد به نظر ميرسد.

ن ـ سيّد ابن طاوس از امام رضا(عليه السلام) نقل كرده است، كه آن حضرت فرمود: ... خدايا، مايه چشم روشني و خوشحالي امام زمان(عليه السلام) را در او و خانواده و فرزندان و ذرّيه و تمام پيروانش فراهم فرما»([26]).

در اين روايت سخن از خانواده و فرزندان آن حضرت است، ولي چون معلوم نيست كه وجود اين فرزندان پيش از ظهور است يا پس از آن، از اين جهت مجمل است، و نميتوان به آن استناد كرد.

و ـ ابو بصير از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده است كه فرمود: «گويا ميبينم كه قائم ما با خانوادهاش در مسجد سهله اقامت گزيده است، ابو بصير مي گويد: گفتم منزلش آنجاست؟ فرمود: آري. گفتم: فدايت شوم! قائم هميشه در آن مسجد است؟ فرمود: آري... ([27]

اين روايت نيز دلالت بر وجود فرزند براي امام(عليه السلام) پيش از ظهور ندارد، و چه بسا مرادش اولاد آن حضرت پس از ظهور باشد، همانطور كه از سياق كلام در اكثر روايات كه به نمونه هايي از آنها اشاره خواهيم كرد، اين گونه استفاده ميشود.

2 ـ روايتي مرحوم مجلسي(رحمه الله) در بحار الأنوار از علي بن فاضل نقل كرده است، كه در آن به مكان و جزيرهاي اشاره شده كه نسل و فرزندان آن حضرت، زير نظر وي جامعه نمونه اسلامي تشكيل داده و براي خود حكومت دارند([28])، اين مكان نامعلوم است، و هر كس نميتواند به آنجا برود، و دسترسي براي عموم مردم ممكن نيست.

تمسّك به اين روايت نيز نميتواند اثبات كند كه آن حضرت ازدواج كرده و در نتيجه فرزنداني دارد و لازمه آن نيز زندگي در مكان خاصّ است، زيرا اولاًّ: از نوع بيان روايت به دست ميآيد كه اين روايت اعتبار قابل ملاحظهاي در نزد مرحوم مجلسي(رحمه الله)نداشته است، زيرا ميگويد:

«چون اين حديث را در كتابهاي معتبر نيافتم آن را به طور مستقل و جدا ميآورم»([29]).

ثانياً اين داستان با وجود تناقضات فراوان و سخنان بياساس و نيز مجهول بودن عدّهاي از روات آن، قابل استناد نيست، حتّي بعضي از محقّقين با بررسيهاي گستردهاي كه انجام دادهاند، معتقدند جزيره خضراء افسانهاي بيش نيست و واقعيت ندارد.([30])

و برخي همچون آقابزرگ تهراني ميگويند: اين داستان تخيّلي است.([31])

3 ـ روايتي كه ابن طاووس از امام رضا(عليه السلام) نقل كرده است. كه فرمود: «اللّهمّ صلّ علي ولاة عهده والأئمّة من ولده .

ابن طاووس ميگويد: روايت فوق اينگونه نيز نقل شده «اللّهمّ صلّ علي ولاة عهده والأئمّة من بعده([32])

اين روايت نيز نميتواند اثبات كند كه آن حضرت داراي فرزند است.

زيرا با وجود دو گونه نقل معلوم نيست مقصود فرزندان بعد از آن حضرت است، يا امامان پس از او، بنابراين روايت مجمل است، علاوه اين دو روايت ناظر به پس از ظهور حضرت است نه پيش از آن.

هــ صاحب كتاب الشموس المضيئة پس از نقل هفت روايت در باره اقامتگاه و خانواده داشتن آن حضرت كه بعضي از آن را آوردهايم، چنين نتيجه ميگيرد. «از مجموع اين روايات معلوم مي شود كه حضرت حجّت(عليه السلام) خانواده و اقامتگاه دارد، هر چند كه جزئيّات آن را نميدانيم([33])

سپس اضافه ميكند كه داستان جزيره خضراء به نقل از مرحوم علامه مجلسي(رحمه الله) و داستاني قريب به آن در اثبات الهداة با اين قيد كه شيعيان آن جزيره از تمام مردم دنيا تعداد شان بيشتر است و هر يك از فرزندان امام(عليه السلام) در آن جزيرهها حكومتي دارند، چنين آورده است: «با توجه به عمر طولاني و مبارك ايشان ممكن است آن حضرت همسر و فرزندان متعدّدي داشته باشد كه بعضي مرده و برخي زنده اند .

بنابراين، آن حضرت فرزندان و نوادگان زيادي خواهد داشت كه شمارش آنها به سادگي ممكن نيست([34])

با عنايت و دقّت در مطالب كتاب مذكور توجّه به چند نكته ضروري است:

اوّلا: نميتوان به آن هفت روايت در اثبات ازدواج آن حضرت و در نتيجه وجود فرزندان و داشتن اقامتگاه استناد كرد، چرا كه برخي از آن روايات همان رواياتي است كه قبلا به آنها اشاره شد.([35])

و برخي ديگر گوياي وجود همسر و فرزند براي آن حضرت نيست. و بعضي ديگر با خفاي شخصي و عدم اطلاع از مكان او سازگاري ندارد.

ثانياً: وجود فرزندان بيشمار آن حضرت با فلسفه غيبت منافات دارد، زيرا ممكن است فرزندان در صدد تشخيص هويّت خود برآيند، و خواهان دانستن حسب و نسب خود باشند.([36])

ثالثاً: چطور ممكن است شيعيان آن جزيره (بنابر نقل وي از كتاب إثبات الهداة)([37]) تعدادشان از تمام مردم دنيا بيشتر باشد. با اينكه علم پيشرفتهي نقشهبرداري و جغرافياي امروز در شناسايي نقاط اين كره خاكي چيزي را از قلم نينداخته است، و امروزه جايي وجود ندارد كه ناشناخته باشد، حتّي مثلث برمودا،([38]) كاملا شناخته شده و اسرارش (خواص مغناطيسي) آشكار گشته و تعداد زيادي به آن مكان رفتهاند و گزارشهاي متعدّدي ارائه كردهاند. بنابراين معقول نيست كه جمعيّتي چند ميلياردي بيش از جمعيّت فعلي جهان در مكاني زندگي كنند و كسي هم از آنها هيچگونه اطلاعي نداشته باشد.([39])

به هر جهت اينگونه مطالب نميتواند دليلي قاطع بر اثبات ازدواج و در نتيجه فرزندان و مكان اقامت خاصّي براي آن حضرت باشد.

يــ برخي ممكن است براي اثبات ازدواج و فرزند داشتن حضرت مهدي(عليه السلام) به كنيه مشهور آن حضرت يعني «أبا صالح» استدلال كنند، و بگويند اين كنيه به معناي پدر صالح است. و اين دلالت بر وجود فرزندي بنام صالح براي آن حضرت دارد.

اين نيز سخن درستي نيست زيرا:

اوّلا: با جستجو و تفحّص در ميان كنيههاي نقل شده براي حضرت مهدي(عليه السلام) در كتابهاي معتبر، چنين كنيهاي نقل نشده است، بلكه به نظر ميرسد اين كنيه بر اثر كثرت استعمال در ميان مردم، معروف شده است، و در بعضي از مجلاّت([40]) و كتابها كه در پاسخ از اين سؤال مطالبي گفته شده است، بيشتر جنبه هاي ذوقي و استحساني، با احتمالاتي بدون ذكر سند و دليل در نظر گرفته شده است، مثلا: گفته شده است كه اين كنيه ممكن است از آيه شريفه (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنم بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الاَْرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّــلِحُونَ)([41]) گرفته شده باشد.([42])

و يا ميگويند: چه مانعي دارد كه ما به آن حضرت بگوئيم أبا صالح يعني پدر تمام نيكيها و خوبيها؟

وممكن است برخي استدلال كنند به احاديثي كه در آنها واژه أبا صالح و صالح بكار رفته است.

مرحوم مجلسي(رحمه الله) نيز در اين رابطه داستاني در بحار الأنوار نقل كرده است،، در حاليكه با رجوع به آن احاديث و دقّت در آنها معلوم ميگردد، صالح يا أبا صالح نام جنّي است كه مأموريت دارد تا اشخاص گمشده را هدايت و راهنمايي كند.

در كتاب من لا يحضره الفقيه چنين آمده است: «امام صادق(عليه السلام)فرمود: هرگاه راه را گم كردي صدا بزن يا صالح! يا بگو: يا أبا صالح راه را به ما نشان دهيد، خداوند شما را رحمت كند([43]).

امّا مرحوم مجلسي(رحمه الله) در حكايات و داستانهاي اشخاصي كه امام زمان(عليه السلام) را ديدهاند «قضيهاي را از پدرش نقل ميكند و او نيز از شخصي بنام امير اسحاق استرآبادي كه چهل مرتبه با پاي پياده به حجّ مشرّف شده بود نقل ميكند كه در يكي از سفرهايش قافله را گم كرد و متحيّر با حالت عطش و بيآبي مانده بود، سپس صدا زد يا صالح يا أبا صالح ما را راهنمايي بفرما، ناگاه شخص سوارهاي را از دور ديد كه آمد و او را راهنمايي كرد و به قافلهاش رساند، وي ميگويد: پس از آن قضيّه من متوجه شدم كه او حضرت مهدي(عليه السلام) بوده است([44])

روشن است كه اين قضيه ارزش علمي و استدلالي ندارد، و صرفاً داستاني بيش نيست، زيرا معلوم نيست كه شخص مورد نظر واقعاً امام(عليه السلام)را ديده باشد.

ثانياً: با توجّه به معاني مختلف كلمه «أب» در لغت عرب كه تنها به معناي پدر نيست، بلكه به معناي صاحب و غير آن نيز آمده است([45])، و همچنين در روايتي از رسول خدا(صلي الله عليه وآله وسلم)آمده است كه فرمود: «من و علي پدران اين امتيم»، مي توان استفاده نمود كه مقصود از اين كنيه معناي پدرِ فرزندي به نام صالح نيست، بلكه أبا صالح يعني كسي كه افراد صالح و شايسته در اختيار دارد.

ونيز ممكن است كنيه ابا صالح بدين جهت باشد كه امام زمان(عليه السلام)پدر و مجري اصلاح جامعه است، يعني او تنها كسي است كه به اذن خدا جامعه بشري را اصلاح خواهد نمود.

بنابراين با عنايت به مطالب فوق و احتمالات متعدّد، نميتوان از اين كنيه بر ازدواج و داشتن فرزند براي آن حضرت استفاده كرد.

پس دليل دوّم قائلين به ازدواج آن حضرت كه روايات است مخدوش مي شود، و جايي براي استفاده واستدلال به آن باقي نمي ماند، لذا نميتوانيم به آن روايات تمسّك كنيم.

امّا دليل أوّل كه براي ازدواج آن حضرت به استحباب شرعي ازدواج، و سنّت بودن آن استدلال شده بود، دليل محكم و قابل قبولي است، چون مقتضي موجود است، اگر چه زمان استنتاج هنوز نرسيده، و زود است تا قضاوت قطعي بشود، چرا كه بايد ديدگاه مقابل را نيز بررسي كرد و از نبودن مانع و يا وجود امري مهمتر از ازدواج نيز مطمئن شد.

آيا ازدواج امام(عليه السلام) با فلسفه غيبت سازگاري دارد؟

ـ نظريه دوّم: برخي معتقدند كه اساساً آن حضرت ازدواج نكرده است.

و تنها دليل آنان اين است كه:

ازدواج امام(عليه السلام) با فلسفه غيبت سازگاري ندارد، زيرا لازمه ازدواج داشتن همسر و فرزند است، و اين امر باعث ميشود كه حضرت شناخته شده و اسرارش فاش شود.

و از سوي ديگر غيبت به معناي خفاي شخص است، يعني ناشناس بودن نه نامرئي بودن، در حالي كه با ازدواج كردن شناخته ميشود، و حد اقلّ شناخته شدن شناسايي وي توسط همسرش ميباشد.

امّا فلسفه غيبت بنا بر آنچه در روايات آمده است خوف از كشته شدن است، امام صادق(عليه السلام)درباره آن حضرت ميفرمايد: «براي غلام (مهدي(عليه السلام)) غيبتي است قبل از اين كه قيام كند، شخصي پرسيد: براي چه؟ فرمود: ميترسد. سپس با دست مباركش به شكمش اشاره كرد([46])

مقصود امام صادق(عليه السلام) از اين حركت احتمال كشته شدن آن حضرت است، و همچنين از امام سجّاد(عليه السلام) نقل شده است كه فرمود: «در قائم ما سنّتهايي از پيامبران گذشته وجود دارد... و سنّتي كه از موسي(عليه السلام) در او هست، خوف و غيبت است([47])

بنابراين، فلسفهي غيبت، دوري و پنهان بودن از مردم است تا اينكه صدمه و گزندي به او نرسد، و از شرّ دشمنان در امان بوده و هر چيزي كه خلاف آن باشد، بر آن حضرت روا نيست، و ازدواج با اين امر و فلسفه منافات دارد.

در نتيجه ميتوان گفت: ازدواج كردن امري است مستحب و پسنديده و مهمّ، و حفظ اسرار و پنهان زيستي و حفظ جان از گزند دشمنان امري است اهمّ و مهمتر، و هر گاه امري دائر شود بين مهمّ و اهمّ، عقل اهم را برميگزيند.

به عبارت ديگر مصلحت اهمّ و فلسفه غيبت بيشتر است از مصلحت ازدواج، لذا فلسفه غيبت مانعي است براي ازدواج و ميتواند از فعليّت ازدواج جلوگيري كند، و حال كه ازدواج مانع دارد، ازدواج نكردن آن حضرت نميتواند به عنوان اعراض از سنّت تلّقي شود، چون كه وي اعراض نكرده، بلكه امر اهمّ را اختيار كرده است.

ـ نقد و بررسي: با عنايت به دليل فوق ممكن است برخي در مقام جواب بگويند: پنهان زيستي و خوف آن حضرت از كشته شدن مانع از ازدواج نمي تواند باشد، زيرا در روايات موارد ديگري نيز وجود دارند كه به عنوان فلسفهي غيبت شناخته ميشوند، مانند:

الف) به دنيا آمدن مؤمناني كه در صلب افراد كافر هستند، درباره اين مطلب امام صادق(عليه السلام)فرموده است: «قائم ما اهل بيت تا تمام كساني كه (مؤمنان) در اصلاب پدران خود به وديعت نهاده شدهاند، خارج نشوند ظهور نخواهد كرد، و هنگامي كه همه خارج شدند آن حضرت بر دشمنان خدا پيروز شده و آنها را ميكشد([48])

ب) امتحان الهي: امام كاظم(عليه السلام) به برادرش علي بن جعفر فرمود: «براي صاحب اين امر (امام مهدي(عليه السلام) ) غيبتي است، كه عدّهاي از معتقدين به وي برميگردند، اين غيبت محنت و سختي از طرف خداوند است كه با آن خلقش را امتحان ميكند([49])

ج) سرّي از اسرار الهي: در روايتي از امام صادق(عليه السلام) چنين نقل شده است: «صاحب اين امر غيبتي دارد كه گريزي از آن نيست... راوي پرسيد: چرا؟ فرمود: به دليل امري كه ما اجازه بازگو كردنش را نداريم. راوي پرسيد: پس حكمت غيبت او چيست؟ فرمود: همان حكمتي كه در غيبت حجّتهاي ديگر خداوند بوده است كه پس از ظهورش كشف خواهد شد، همان طور كه فلسفه كارهاي خضر نبي(عليه السلام) براي موسي(عليه السلام) تا هنگام جدايي آنها كشف نشد، سپس امام فرمود: اي پسر فضل! اين امر از امور خداوند و از اسرار الهي و غيبي از غيبهاي خداست([50])

با توجّه به موارد مذكور، و موارد ديگري كه به عنوان فلسفه غيبت شمرده شده است، نميتوان فلسفه غيبت را فقط در خوف از كشته شدن دانست كه با ازدواج آن حضرت منافات داشته باشد، شهيد سيّد محمّد صدر در اين رابطه مينويسد: «اگر بپذيريم كه غيبت آن حضرت به معناي مخفي شدن شخص وي است بدين معنا كه جسم مبارك او از ديدهها مخفي شده و با اينكه ميان انبوه جمعيّت بوده و آنها را ميبيند اما آنها او را نميبينند، در اين صورت بايد گفت آن حضرت ازدواج نكرده و تا زمان ظهور مجرّد خواهد بود.

و اين مسأله هيچ بعدي هم ندارد زيرا هر چيزي كه با غيبت در تضادّ باشد و آن حضرت را با خطر مواجه كند بر وي جايز نيست، چرا كه ازدواج باعث كشف شدن امر آن حضرت ميگردد.

علاوه بر آن براي ازدواج لزوماً بايد آن حضرت ظاهر شده و در معرض ديد مردم قرار گردد، و اين همان چيزي است كه بايد از آن اجتناب كند.

و اين فرض كه فقط براي همسر خود آشكار شود، اگر چه عقلا ممكن است ولي فرض آن بسيار بعيد است بلكه فرض باطلي است، زيرا چنين زني با خصوصيات خاصّ به طوري كه امام(عليه السلام)هويّت واقعي خود را از او مخفي نكند، و هيچ خطري هم از ناحيهي او متوجّه امام(عليه السلام) نباشد، چنين زني بين زنان عالم يافت نميشود، چه رسد به اينكه بگوييم در هر عصري چنين زني وجود دارد

امّا اگر غيبت را به معناي پنهان بودن و پوشيدگي عنوان آن حضرت بدانيم بدين معنا كه او به صورت ناشناس در بين مردم زندگي ميكند، در اين صورت هيچ اصطكاكي با ازدواج ندارد و از آسانترين كارهاست، زيرا ازدواج به صورت ناشناس صورت گرفته و همسر وي نيز در طول عمر خود بر هويت واقعي او آگاه نخواهد شد، و اگر به علّت عدم مشاهده پيري در چهرهي آن حضرت به هويت وي گماني برد، حضرت او را طلاق داده و يا در شهري ديگر، دورِ جديدي از زندگي خود را آغاز كرده و دوباره ازدواج ميكند .

سپس شهيد صدر ميگويد: «حال كه ثابت شد كه ازدواج آن حضرت در عصر غيبت ممكن است، امكان دارد بگوئيم اين امر تحقّق يافته است، چون مهدي(عليه السلام) به تبعيّت از سنّت اسلامي سزاوارتر است، خصوصاً اگر معتقد شديم كه معصوم تا جايي كه ممكن است به مستحبّات عمل كرده و مكروهات را ترك مي كند.

بنابراين التزام به اين كه ازدواج وي در عصر غيبت ممكن است در اعتقاد به آنكافي است»([51]).

با عنايت و دقّت در دليل قائلين به ازدواج نكردن آن حضرت و جواب مذكور، و كلام شهيد سيّد محمّد صدر نكاتي قابل تأمّل است. از جمله:

1 . مواردي كه به عنوان فلسفهي غيبت از روايات قابل استفاده است كه به چند نمونهي آن اشاره شد، در عرض يكديگر نيستند، به اين معنا كه اگر غيبت براي امتحان باشد، ديگر مسألهي خوف و ترس از كشته شدن در آن نيست. بلكه اينها در طول يكديگرند، لذا نميتوان با بيان موارد ديگر فلسفه غيبت قائل به ازدواج امام(عليه السلام) شد. چون در عين اين كه غيبت براي ترس از كشته شدن است، براي امتحان كردن بندگان و معتقدين به آن حضرت نيز ميباشد، كه اين هم جاي استبعاد ندارد، به عبارت ديگر فرضيّه ترس از كشته شدن در تمام موارد ديگر نيز جاري است.

2 . سخن شهيد صدر در معناي غيبت به دو صورت ناشناسي (مردم او را ميبينند ولي نميشناسند) و ناپيدايي (جسم و شخص او ديده نميشود) و بنا كردن مسألهي ازدواج را بر ناشناسي، سخن جامع و فراگيري نيست، چون نميتوانيم به ناشناسي به تنهايي و يا به ناپيدايي آن حضرت قطع پيدا كنيم، چرا كه ممكن است آن حضرت گاهي ناشناس باشد و گاهي ناپيدا، همانط

اساس قیام امام زمان(عج) معجزه است یا ... ؟

اساس قیام امام زمان(عج) معجزه است یا ... ؟


اساس و بنیان حرکت و نهضت امام زمان(عج) بر پایه‌ی معجزه است یا روند عادی و طبیعی مثل انقلاب‌های دیگر جهان دارد؟

پاسخ:

نهضت جهانی امام زمان(عج) را به دو گونه می‌توان تفسیر کرد:

1) تفسیر اعجاز آمیز و مافوق طبیعی

2) تفسیر عادی و در چهارچوب نوامیس طبیعت که از سوی خداوند بر هستی حکم می‌راند.

بر اساس تفسیر نخست که گاه از آن با عنوان «نظریه حصولی بودن ظهور» هم تعبیر می‌شود، نهضت امام زمان(عج) یک پدیده‌ای است که با اراده‌ی مستقیم الهی و به کمک عوامل غیبی آغاز می‌شود و به انجام می‌رسد.

و اِقبال و اِدبار مردم و توجه و تلاش یا غفلت و سستی آنها هیچ تأثیری در تقدیم و تأخیر این حادثه بزرگ ندارد.

اما طبق دیدگاه دوم که از آن با عنوان «نظریه تحصیلی بودن ظهور» یاد می‌شود حرکت حضرت یک طبیعی و عادی دارد و از این رو نیازمند فراهم شدن یک سری زمینه‌ها و بسترها و شرایطی است که توسط توده مردم باید آماده شود.

از میان این دو دیدگاه، دیدگاه دوم درست است و به صواب نزدیک‌تر است. چرا که دیدگاه اول مشکلاتی دارد و از اشکالات متعددی رنج می‌برد که بعضی را در اینجا ذکر می‌کنیم:

1- اعتقاد به اعجاز آمیز بودن نهضت امام مهدی(عج) یک اعتقاد خلاف اصل و خلاف روال طبیعی است.

اصولاً در جهان هستی که جهان اسباب و مسببات است هیچ پدیده عادی را نمی‌توانیم نشان دهیم که بدون اسباب و علل عادی تحقق پیدا کرده است. چرا که به تعبیر امام صادق(ع) فرمودند: خداوند اِبا دارد از اینکه پدیده‌ها را بجز بوسیله اسباب تحقق بخشد.

بر این اساس طبیعتا نهضت امام مهدی(عج) نیز مشمول همین قانون است و اگر کسی مدعی است که این مهم با دخالت عوامل فوق طبیعی و بدون فراهم شدن بسترهای عادی آن شکل خواهد گرفت یک ادعایی است که باید برای این ادعای خودش دلیل بیاورد.

2-اشکال دوم این است که با محتوای پاره‌ای از آیات قرآن کریم ناسازگار است. با عنوان نمونه در سوره رعد آیه 11 خداوند می‌فرماید: "اِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرواْ مَا بِآنفُسِهِم"

با توجه به این آیه به روشنی مشخص می‌شود که تغییر سرنوشت جوامع از رهگذر تحولاتی است که می‌بایست در درون آن جامعه شکل بگیرد. به تعبیر دیگر سنت الهی بر این است که سرنوشت جوامع نه با دخالت عوامل غیبی و نامرئی که بر اساس شایستگی‌ها و لیاقت‌های خود آنها رقم بخورد.

تغییری که در آخرالزمان رخ خواهد داد به دست امام زمان(عج) در عالم طبیعت، مصداقی از آیه مورد اشاره است. از این رو برای ایجاد چنین تحولی که از نظر وسعت و عمق بی‌نظیر است نباید منتظر دخالت عوامل فوق طبیعی باشیم بلکه خود توده مردم باید زمینه چنین تحولی را ایجاد کنند.

3-اشکال سومی که وارد است این است که اگر ما به اعجازی بودن حرکت امام مهدی(عج) معتقد باشیم این سؤال اساسی که چرا غیبت آن حضرت صدها سال به طول انجامیده پاسخی نداریم.

چون اگر بناست کار آن بزرگوار بوسیله اعجاز به سامان برسد منطقی این است که ما سؤال کنیم چرا این اعجاز صدها سال به تأخیر افتاده است؟

حال که قرار نیست برای ساخته شدن دنیایی سرشار از خوبی‌ها و تهی از رنج‌ها و حرمان‌ها در مردم تحولی بوجود بیاید و به رشد و بلوغ برسند این مهم تنها به یک اشاره خدا و به امدادهای غیبی شدنی است چرا این اشاره خداوند قرن‌ها به تأخیر افتاده است و از همان اول این اتفاق و اعجاز رخ نداده است.

اما دیدگاه دوم به سادگی به این سؤالات پاسخ می‌دهد که اگر ظهور یک فرایند عادی است که برای تحققش نیز مردم باید مهیا بشوند و شرایط و بسترها و زمینه‌های آن را فراهم کنند و چون تا کنون این طور نکرده‌اند و ظهور به تأخیر افتاده جواب این سؤالات را به راحتی می‌دهند.

البته تذکر این نکته ضروری است که عادی دانستن نهضت حضرت مهدی(عج) به معنای نفی امدادهای غیبی و الهی نیست چرا که بی‌گمان آن حضرت از آغاز تا سرانجام این حرکت الهی خودش به وسیله امدادهای ویژه الهی تأیید می‌شود و مساعدت می‌شود و این موضوع از روایات متعدد به دست می‌آید.

لزوم تأیید حرکت‌های الهی توسط امدادهای غیبی و عوامل فوق طبیعی، خودش یکی از قوانین حاکم بر هستی است. خداوند اراده کرده است افراد و اجتماعاتی که با نیات زلال در مسیر کمال گام برمی‌دارند در شرایط بحرانی با نیروهای پیدا و پنهان خودش آنها را کمک کند.

از این رو به استناد آن احادیثی که از تأیید شدن امام مهدی(عج) بوسیله فرشتگان و سایر نیروهای فوق طبیعی سخن می‌گوید، نمی‌توانیم غیرعادی و معجزه آسا بودن نهضت آن حضرت را برداشت کنیم چرا که این احادیث ناظر به موارد خاص و جزئی و تفاوت بسیار است میان آن که ما نهضت امام زمان(عج) را از اساس معجزه گونه تفسیر کنیم یا اینکه معتقد بشویم جریان انقلاب حضرت یک روال عادی و طبیعی دارد و در کنار آن امام(ع) از امدادهای غیبی در موارد خاص برخوردار می‌شود و خداوند او را به وسیله امدادهای غیبی تأیید می‌کند.


منبع: besuyezohur.ir

ارتباط و نیابت خاص امام عصر(عج) در غیبت کبری، مردود است

ارتباط و نیابت خاص امام عصر(عج) در غیبت کبری، مردود است


 

طبق احادیث و اجماع همگانی، اعتقاد مسلّم شیعه بر این است که باب نیابت و ارتباط خاص با حضرت مهدی، قبل از خروج سفیانی و شنیده شدن ندای آسمانی، مسدود و بسته است. توضیح اینکه: امام مهدی در ماه رمضان، همزمان با ندای آسمانی، ظهور می‌فرمایند و در عاشورای ماه محرم از کنار کعبه، قیام و خروج. وقتی حضرت در ماه رمضان، ظهور فرمودند، آنگاه است که یمانی واقعی، شناخته می شود.

از اینرو است که امام رضا علیه السلام، به شیعیان دستور می‌فرمایند که با قیام‌های مهدی گرایانه و با انگیزه نیابت و ارتباط خاص با امام عصر، همراهی نکنند تا ندای آسمانی در آسمان و فرو رفتن (خسف) لشکر سفیانی در زمین، آشکار شود.
... وَ اسْکُنُوا ... مَا سَکَنَتِ السَّمَاءُ مِنَ النِّدَاءِ بِاسْمِ صَاحِبِکَ وَ مَا سَکَنَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخَسْفِ بِالْجَیْشِ. [2]
... سکون و آرامش خویش را (در عدم همراهی با قیام های مهدی گرایانه و قیام قائم) حفظ کنید ... تا اینکه منادی از آسمان، نام صاحب و امام شما، را ندا دهد و نیز سکون داشته باشید تا فرو رفتن و خسف لشکر (سفیانی) اتفاق بیفتد.

پیروان و انصار احمد الحسن، باید به این سوال پاسخ دهند که، خروج یمانی قبل از آغاز ندای آسمانی، را چگونه توجیه می کنند؟ احمد الحسن بصری، چگونه و با چه معیاری، ادعای مهدویت و ارتباط خاص با امام مهدی را دارد، در حالیکه هنوز، صحیه آسمانی رخ نداده است؟ و هنوز عصر غیبت کبری، به پایان نرسیده است؟

آیا 313 یار امام زمان، هم‌عصر زمان ظهورند؟

آیا 313 یار امام زمان، هم‌عصر زمان ظهورند؟


 
آیا تعداد 313 نفر از یاران خاص امام مهدی(ع) همه هم‌عصر زمان ظهور هستند؟
یعنی زنده هستند یا از افرادی هم که در گذشته زندگی می‌کرده‌اند از آنها هم می‌تواند باشد؟


پاسخ:

تعدادی از یاران امام زمان(ع) از گروه 313 نفری، از کسانی هستند که در زمان خود حضرت زندگی می‌کنند.

در برخی روایات آمده که اینها شب در بستر خودشان هستند و روز ناپدید می‌شوند و صبح در مکه حاضر می‌شوند.

آیه شریفه 148 سوره بقره می‌فرماید: «أَیْنَ ما تَکُونُوا یَأْتِ بِکُمُ اللَّهُ جَمیعاً» ؛ هر کجا باشید، خداوند همه شما را جمع می‌کند.

درباره این گروه در روایات مختلف ذکر شده که منظور از اینها، یاران ویژه‌ی امام زمان(ع) هستند. و این نشان می‌دهد که یک سری از یاران حضرت در دوران ظهور زنده هستند.


البته از برخی از روایات هم استفاده می‌شود که بعضی از یاران حضرت، از جمله از کسانی هستند که در گذشته زندگی می‌کرده‌اند و به خاطر مصالح خاصی که خداوند آنها را می‌داند، این گروه از افراد را بر می‌گرداند و در رکاب حضرت به آن حضرت یاری می‌رسانند.

امام صادق(ع) در ضمن روایتی می‌فرمایند:

«خروج می‌کنند با قائم از پشت کوفه یا کعبه، 27 مرد که عبارتند از: 15 نفر از قوم حضرت موسی(ع)، 7 نفر از اصحاب کهف، یوشع بن نون، سلمان، ابودجانه انصاری، مقداد و مالک اشتر، پس در نزد آن حضرت از یاران و والیان هستند.»


بنابراین یاران امام زمان(ع) هم از کسانی هستند که در گذشته زندگی می‌کرده‌اند و به اذن و اراده الهی زنده می‌شوند و هم از کسانی هستند که در زمان ظهور زنده هستند و به امر الهی به حضرت یاری می‌رسانند.

یاران حضرت مهدی هنگام ظهور، چگونه نزد آن حضرت اجتماع کرده و حاضر می‌شوند؟

یاران حضرت مهدی هنگام ظهور، چگونه نزد آن حضرت اجتماع کرده و حاضر می‌شوند؟


 

پاسخ:

آنچه درباره اجتماع یاران در روز موعود مطرح شده مربوط به گروه اول یاران است.

حضور یاران خاص یعنی آن 313 نفر در مکه به دو صورت قابل تصور است.

 

اول: به صورت عادی

به این معنا که با توجه به آشکار شدن علائم، یارانی که توان تهیه مقدمات سفر به مکه را دارند خودشان را به آن میعادگاه می‌رسانند و با امام زمان(عج) برای قیام بیعت می‌کنند.

 

دوم: به صورت اعجاز آمیز

به این معنا که یارانی که باید در مکه حاضر باشند ولی نتوانسته‌اند به صورت عادی سفر کنند، به قدرت الهی –مثلا طیّ الارض یا سوار بر ابر که در روایات ذکر شده- خودشان را به مکه می‌رسانند.

 

در روایتی امام باقر(ع) نقل کرده‌اند که می‌فرماید:

«هر کس در راه باشد در آن ساعت می‌رسد و کسی که درگیر راه نباشد (یعنی نتواسته حرکت کند) از بستر خود ناپدید می‌شود و این همان فرمایش امیرالمؤمنین علی(ع) که فرمود: «مفقودان از بسترهایشان» و نیز قول خداوند است که فرمود: «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ أَیْنَ ما تَکُونُوا یَأْتِ بِکُمُ اللَّهُ جَمیعاً» (بقره، آیه 148) پس سبقت بگیرید از یکدیگر به خیرات -که در تفسیر منظور از خیرات، اهل بیت(ع) هستند- هر کجا که باشید خداوند همه شما را می‌آورد (نزد امام مهدی در هنگام ظهور). »

 

باید توجه داشته باشیم که ممکن است این اجتماع یاران، همگی از نوعی از اعجاز برخوردار باشند؛ چون روایات در این‌باره، خوب و روشن و دقیق صحبت نکرده‌اند و جزئیات کار را ما از روایات نمی‌توانیم برداشت کنیم.<

نقش زنان در انتقلاب حضرت مهدی (عج) چیست؟

نقش زنان در انتقلاب حضرت مهدی (عج) چیست؟


 

پاسخ:

بدون تردید نقش زنان در تاریخ اسلام، نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای بوده و هست. در صدر اسلام زنانی چون «مسیبه» را می‌بینیم که در جنگ اُحد از رسول خدا(ص) دفاع می‌کند و حتی در این راه زخمی می‌شود. همچنین در جنگ اُحد بدن امام علی(ع) جراحت‌های زیادی بر می‌دارد، بیش از 60 زخم بدن حضرت امیر(ع) بر می‌دارد و دو زن به نام «سُلَیْم» و «اُم عطیه» از طرف پیامبر اکرم(ص) مأمور می‌شوند که زخم‌های بدن امام علی(ع) را مداوا کنند.


همین طور زنان در انقلاب جهانی امام مهدی(عج) هم دارای نقش مهم و ویژه‌ای هستند. امام صادق(ع) به «مُفضل بن عمر» می‌فرماید که با حضرت قائم(عج) 13 زن همراه است. سؤال شد آنها چه کار می‌کنند؟ حضرتش فرمود: مجروحان را مداوا و بیماران را پرستاری می‌کنند، همان طور که در زمان پیامبر چنین بود.

امام باقر(ع) فرمود: سوگند به خدا سیصد و اندی مرد می‌آیند که میانشان 50 نفر زن هستند. در مکّه اجتماع می‌کنند بی آنکه قبلاً وعده داده باشند. آمدنشان مانند ابرهای پاییزی است.

 

با توجه به این مقدمه می‌توانیم این طور بیان کنیم که اولا در دیدگاه اسلام حضور زن در امور اجتماعی یک مسئله پذیرفته شده‌ای است. و مؤیدهای زیادی هم دارد از جمله حضور جدّی حضرت زهرای اطهر(س) و زینب کبری(س) در امور اجتماعی و سیاسی.

مثل حضور زنان در سپاه پیامبر اکرم(ص) که وظایفی چون آب رسانی و غذا رساندن به رزمندگان، پرستاری از مجروحان، تهیه دارو، رساندن مهمات، انتقال شهدا به پشت جبهه و تشویق رزمندگان، و این کارها را به عهده داشته‌اند.

چنین امری در سیره جنگی امام علی(ع) هم وجود داشت. مانند لشکری که مأموریت پیدا می‌کنند که اسرای جنگ جمل را منتقل کنند که این لشکر تماماً زن بودند. مانند حضور زنی به نام «سوده» در جنگ صفین، که رزمندگان را علیه معاویه تشویق و بسیج می‌کرد.

همچنین اگر سیره امام زمان(ع) را ادامه‌ی سیره پیامبر اکرم و امیر مؤمنان بدانیم قطعا در دولت کریمه امام زمان(ع) هم زنان از یاری کردن حضرت صاحب الزمان محرم نیستند.

امام صادق(ع) در روایتی فرمودند: زنان همان کارهایی را که در زمان پیامبر انجام می‌دادند در زمان حضرت قائم(عج) نیز انجام خواهند داد.

 

برخی روایات فقط به اجمال به حضور زنان تأکید کرده و نامی از تعداد آنها نبرده، بعضی از روایات به 13 زن اشاره می‌کنند که هنگام ظهور حضرت با ایشان خواهند بود، البته این 13 زن طبق روایت‌ها از زنان رجعت کننده هستند. همچنین برخی از روایات تعداد یاران زن حضرت را که جزء یاران اصلی هستند 50 نفر عنوان می‌کنند. در دسته دیگر از روایات تعداد یاران زن را چندین هزار بر می‌شمرند، البته این چندین هزار جزء یاران اصلی نیستند.

 

در نتیجه می‌توانیم بگوییم که با توجه به سیره پیامبر اکرم(ص) و امیر المؤمنین علی(ع) حضور زن در حکومت ولی عصر(عج) و میان یاران آن حضرت امری مسلّم است. ولی باید توجه داشته باشیم که یاری رساندن زنان به حضرت بر خلاف آنچه که متبادر به ذهن هست به جبهه جنگ منحصر نیست بلکه در عرصه‌های مختلفی همچون حوزه فرهنگ، حوزه سیاست،‌ امور اجتماعی و تربیتی، این حوزه‌ها را در بر می‌گیرد، حوزه‌هایی که در این میدان‌ها یاری زنان می‌توانند تحقق پیدا کنند با حفظ کرامت و شخصیت آنها.

و زنان در دوران حکومت آن امام هُمام در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند و یاری‌گر حکومت حضرت خواهند بود.

منظور از آرماگدون چیست؟

منظور از آرماگدون چیست ؟


 

منظور از آرماگدون چیست و غربی‌ها در این مورد چه فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند؟


پاسخ:

کلمه هرمجدون یا آرماگدون (Armageddon) در اصل یک واژه‌ی یونانی است که بنا به تعریف واژه‌نامه‌های آمریکایی مثل فرهنگ و بستر به معنای نبرد نهایی حق و باطل است.

 

همچنین این واژه، نام یک شهری در منطقه شام است که بنابر آنچه در باب 16 مکاشفات یوحنا در عهد جدید ذکر شده، در آنجا جنگی عظیم رخ می‌دهد و مرحله حاضر از زندگی بشر به پایان می‌رسد.

به عبارت دیگر نبرد مذکور مقدمه‌ی تحولی بزرگ در سرنوشت نهایی آدمی در روی کره‌ی زمین است.

این نکته را فراموش نکنیم که این مواردی که ذکر می‌شود با نگاه مسیحیت و با دید آنها هست.

 

مؤسسات دینی اروپایی و آمریکایی همراه با رسانه‌های دیداری و شنیداری این دولت‌ها از سال‌های دهه 80 میلادی، مردم خودشان را به ایمان آوردن جمعی به وقوع حادثه‌ای در سرزمین شام توجه دادند که به نبردی هسته‌ای خواهد انجامید.

این مؤسسات پیوسته مردم خود را به ایمان به این نکته فرا خواندند که به زودی یک لشکری از دشمنان مسیحی که بدنه اصلی آن را میلیون‌ها نظامی تشکیل می‌دهند از عراق حرکت می‌کند و بعد از گذشتن از رود فرات که در آن زمان خشک شده، به سوی قدس رهسپار می‌شوند.

اما نیروهای مؤمن به مسیح راه این لشکر را سد می‌کنند و همگی در آرماگدون با آنها درگیر می‌شوند. در این درگیری صخره‌ها ذوب می‌شوند، دیوارها می‌ریزند و انسان‌ها در حالی که ایستاده‌اند پوست‌های بدنشان ذوب می‌شود و در این زمان است که مسیح برای بار دوم به روی زمین می‌آید و حکومت تشکیل می‌دهد.

 

بر اساس یک بررسی انجام گرفته از سوی یکی از مؤسسات که در اکتبر سال 85 منتشر شد، نشان می‌دهد که بیش از 61 میلیون آمریکایی در انتظار واقعه آرماگدون هستند.

مؤسسات دینی آمریکایی این نکته را روشن کرده‌اند که سپاهی از عراق به سوی قدس رهسپار خواهد شد و بنابر پیشگویی هزقیال نبی در کتاب مقدس، از نظامیانی از عراق، ایران، لیبی، سودان و قفقاز، در جنوب سوریه تشکیل می‌شود.

مدارس انجیلی در آمریکا بر پایه این تحلیل که واقعه آرماگدون تنها حادثه‌ای است که بازگشت دوباره مسیح را به زمین ممکن می‌سازد و این واقعه بسیار نزدیک است به تبلیغ این دیدگاه پرداخته‌اند.

بهرحال مؤسسات دینی انجیلی آمریکا و اروپا به این گفته قائلند که امکان تحقق هر نوع پیشگویی، ابتدا به ایمان مردم و پافشاری آنها در ضرورت وقوع آن، و همچنین به شمار نفرات آنها و به شمار نفرات کسانی که رهبری کاروان آنها را بر عهده دارند بستگی دارد. و این نگاه روانشناسانه در تبلیغ این مسئله بسیار اثرگذار است در اعتقاد به این مسئله و وقوع آن.

البته باز تذکر می‌دهیم که این موارد بر اساس نگاه و دیدگاه مسیحیان است.

راه های تشخیص مدعیان دروغین چیست ؟

راه های تشخیص مدعیان دروغین چیست ؟


 

در این بخش قصد داریم به صورت مختصر ، چند مورد از راههای شناخت مدّعیان دروغین نبوت و رسالت را خدمتتان ارائه دهیم ، انشاء الله که مفید واقع گردد:

وجود مدّعیان دروغین از مسیلمه ی کذّاب در زمان پیامبر خاتم (ص) تا باب و بهاء و به نوعی هم کسروی در این دوران اخیر ، و حمایت گروهی از دنیاپرستان ، شکم پرستان و پیروان هوای نفس و تعدادی از مردم عوام و مستضعف از آنها و در مواردی حمایت سیاستمداران و حاکمان خود سر و مستبد ، به صورت یک واقعیت عینی تلخ در بستر تاریخ بشری خودنمایی می کند و روشن است که تن دادن به چنین دعوتهای دروغین که متٲسفانه در تاریخ سابقه ی زیادی هم داشته و هم اکنون نیز آثار آن گرایش های غلط در گوشه و کنار جامعه انسانی به چشم می خورد ، گام گذاردن در بیراهه و گمراهی و افتادن در دام شیطان و پیروی از اوست. لذا لازم است که انسان راههای شناخت مدّعیان دروغین نبوت و رسالت را بداند تا به گمراهی و بیراهه نیافتد.

در این بخش قصد داریم به صورت مختصر ، چند مورد از راههای شناخت مدّعیان دروغین نبوت و رسالت را خدمتتان ارائه دهیم ، انشاء الله که مفید واقع گردد:

۱- مدعیان دروغین مردم را به پرستش خویش دعوت می کردند:

پیامبران شیوه ای جز خداپرستی و دعوت به خدای تعالی نداشتند. اگر مردم به غلط و بر اساس باوری نادرست بخواهند پیامبری را در جایگاه الوهیّت قرار دهند، خداوند و همان پیامبر به میدان آمده و با این حرف و اعتقاد نادرست به شدت معارضه کرده ، آن را نفی خواهند کرد.

پیامبر اکرم پیشاپیش و به منظور پیشگیری از بروز پدیده غلو درباره خود فرمودند:

“لا ترفعونی فوق حقّی فانّ الله اتّخذنی عبداً قبل ٲن یتّخذنی نبیّاً “(بحارالانوار۲۵/۱۳۴)

ترجمه: مرا بالاتر از مقام و جایگاهی که دارم ، قرار ندهید ؛ که خدای تبارک و تعالی پیش از آنکه مرا به پیامبری بپذیرد ، مرا به بندگی خود پذیرفته است.

اما زمانیکه کتب بهائیان را مطالعه و بررسی می کنیم ، مشخص می گردد که عباس افندی بهائیان را به پرستش و بندگی و ستایش بهاء الله تشویق می کرد و عبودیت اغنام در برابر بهاء را می ستود و بهائیان را” بندگان صادق جمال قدم” خطاب می کرد.( گلزار تعالیم بهائی/ ٢١٠)

البته قبل از جناب بهاء الله نیز ، میرزا علی محمد باب خود را ذات الله می داند و بیان می کند:

” اِنَّ علی قبل نَبیل ذاتُ اللهِ و کَینونیَّتِهِ “(بیان عربی ، بخش دوم به نام لوح هیکل الدین /۵)

ترجمه: بدرستی که علی قبل نبیل (علی محمد باب) ذات خدا و جوهر هستی اوست.

بنابراین می بینیم که مدعیان دروغین مردم را به پرستش خویش دعوت مى‏كردند ، اما همه ی پیامبران یک سخن داشته و آدمیان را به یک چیز فراخوانده اند: خدای را بپرستید !

(مائده /۷۲، اعراف/۵۹، عنکبوت /۱۶)

۲- مدعیان دروغین دارای علم الهی نبوده اند:

یکی از نشانه های پیامبرحقیقی این است که صاحب علم فراوان است . این علم بدون شاگردی و تعلّم نزد معلمی از بشر، برای او حاصل شده است و صرفاً عطای خداوند متعال است.در آیات متعددی از قرآن کریم ، به این علم الهی انبیاء اشاره شده است ، به عنوان نمونه آمده:

“وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا”(بقره/۳۱)

ترجمه: و (خداوند) به آدم (علی نبیّنا و آله و علیه السلام) تمامی اسم ها را آموخت.

بنابراین منشٲ علم انبیای الهی و از جمله پیامبر خاتم (ص) به عنوان حجّت های خداوند در زمین و در میان مردم ، علم بی کران الهی است. اما در مورد باب و بهاء اینگونه نیست . اسنادی وجود دارد که نشان می دهد باب امّی نبوده است ، به عنوان نمونه می توان موارد زیر را ارائه نمود:

الف – علی محمد شیرازی در کودکی و در نوجوانی ، بنا به تصریح نبیل زرندی در کتاب (تلخیص تاریخ نبیل) و میرزا ابوالفضل گلپایگانی در کتاب ( کشف الغطاء) و اشراق خاوری در کتاب ( گنجینه حدود و احکام) و مقاله(نفحات مشکبار) و رساله (ایّام تسعه) و کتاب (رحیق مختوم) و کتاب ( قاموس توقیع منیع مبارک ) و عبدالحسین آواره در کتاب (کواکب الدریه) و فاضل مازندرانی در کتاب های( اسرار الآثار خصوصی) و ( ظهور الحق) و احمد یزدانی در کتاب (نظر اجمالی به دیانت بهائی ) و علی اکبر فروتن در کتاب ( درس نهم اخلاق) و ج.ای. اسلمنت در کتاب(بهاء الله و عصر جدید) ، به سفارش و خواسته دائی خود در سن ۶ تا ۸ سالگی در مدرسه (قهوه اولیاء) شیراز ، به مجلس درس شیخ عابد که از شاگردان شیخ احمد و شیخی مشرب بوده ، می رفته و مدّت ۵ سال به تحصیل قرائت و کتابت فارسی مشغول بوده است.

ب- فاضل مازندرانی در کتاب اسرار الآثار آورده :

” در محضر سید رشتی مسائل عرفانی و تفسیر و تٲویل احادیث و آیات از طریق اثنی عشری و عرفانهای مربوط به شیخ احسائی را بسیار شنیدند و به فقه امامی از روش آنان ورود نمودند. وچنانجه از آثارشان مستفاد می گردد در مطالب و مآرب شیخ و سید بیش از همه ی امور دیگر وارد شدند و به آن مکتب نزدیک تر بودند.(اسرار الآثار ۱/ ۱۹۱)

ج- در جای دیگر خود سید علی محمد باب معترف است که:

” و لقد طالعت سنا برق جعفر العلوی و شاهدت بواطن آیاتها”

معنی : هر آینه کتاب سنابرق سید جعفر علوی [مشهور به کشفی] را مطالعه نمودم و در عمق عباراتش نگریستم. (ظهور الحق ۳/ ۴۷۹)

د- باز هم در مورد سید باب در همان کتاب ظهور الحق آمده:

“درس مقدمات تا سیوطی و حاشیه ملا عبدالله بیشتر نخوانده بود…”(ظهور الحق ۳/ ۴۳۷)

نتیجه آنکه بنا به آثار بهائی ، سید باب امّی نبوده ، بلکه همچون مردم عادی دانش خود را از این و آن آموخته و لذا سزاوار نام پیغمبر الهی نمی باشد.از اینها گذشته ، می بینیم که او به صراحت ادعا می کند فاقد چنان علمی است که مستوجب ادعایی باشد . وی در توبه نامه اش بیان کرده:

” این بنده را مطلق علمی نیست که منوط به ادعائی باشد استغفرالله ربّی و أتوب ٳلیه من أن ینسب إلی امر و بعضی مناجات و کلمات که از لسان جاری شده دلیلش بر هیچ امری نیست و مدعی نیابت خاصه حضرت حجة الله (ع) را محض ادعای مبطل و این بنده را چنین ادعائی نبوده و نه ادعای دیگر. مستدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی و آن حضرت چنان است که این دعاگو را به الطاف و عنایات بساط رٲفت و رحمت خود سرافرازفرمایند والسلام.”( کشف الغطاء/۲۰۵)

۳- مدعیان دروغین دچار تناقض گویی می شوند:

فرد مدّعی از آنجا که به دروغ خود را به خدا نسبت می دهد ، نوعاً در جریان کار و گذران زمان دچار تناقض گویی می شود ؛ به طوری که یکی از ملاکهای شناخت اصالت قرآن و اثبات الهی بودن آن ، تناقض نداشتن آن بیان شده است. خداوند می فرماید:

“أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا كَثِیرًا”(نساء/۸۲)

ترجمه: آیا درباره قرآن نمى‏اندیشند؟! اگر از سوى غیر خدا بود، اختلاف فراوانى در آن مى‏یافتند.

زمانیكه به آثار و بیانات بهاء الله رجوع می نمائیم ، بعضاً تناقضاتی در آنها می بینیم كه نمی توانیم به راحتی از كنار آنها بگذریم .

۴- مدعیان دروغین از آوردن معجزه ناتوان اند:

یکی از وسایل شناخت انبیای الهی ، برخورداری آنان از قدرت لایزال خدایی است که تحت عنوان “آیات ” و “بیّنات”و “معجزات” نام برده شده است. معجزه نوعی ابزار قدرت الهی است که در لسان قرآن “آیه” یا “بیّنه ” می گویند.

در قرآن کریم آمده:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ(الحدید/ ۲۵)

ترجمه: ما رسولان خویش را با نشانه های روشن فرستادیم و همراه آن ها کتاب و میزان را نازل کردیم.

تعبیر “معجزه”در قرآن به کار نرفته است ، زیرا “علم الهی “و “قدرت الهی” نشانه این است که این فرد با خدا تماس دارد ، از جانب خدا آمده و رسول خداوند متعال است. معجزه ، فعلی است که دیگران از آوردنش عاجز باشند . اما آیه و بیّنه هر گونه عمل و نشانه ای است که ارتباط فرد را با خدا نشان بدهد. در واقع نشان دهد که او از جانب خدا آمده است . بنابراین هر چیزی که نشانه ارتباط او با خدا باشد ، می شود آیه و بیّنه ، لذا منظور را بهتر نشان می دهد.

لازم به ذکر است که این قدرت ، موهبت الهی است و اکتسابی نیست. یعنی به وسیله ی ریاضت و ورزش و تمرین و … واجد آن قدرت نشده اند ؛ بلکه از سوی خدای متعال به ایشان عطا می شود.

خلاصه کلام اینکه، مدعیان دروغین پیامبری از آوردن معجزه ناتوان اند.

در پایان به یک نمونه از بیّنات می نگریم:

حضرت امیرالمؤمنین در خطبه ی قاصعه (نهج البلاغه- خطبه ی ۲۳۴) می فرمایند:

“من با رسول خدا (ص) بودم که گروهی از قریش نزد آن حضرت آمدند و گفتند :…از تو درخواستی داریم؛ اگر آن را پاسخ مثبت دادی ، خواهیم دانست که تو پیامبر و فرستاده ی خدایی و اگر انجام ندادی ، خواهیم دانست که ساحر و دروغگویی . آن حضرت فرمودند: چه می خواهید ؟ گفتند: درخواست کن که این درخت با ریشه هایش از جا کنده شود و در پیش رویت پا بر جا بایستد…رسول خدا (ص) خطاب به درخت فرمودند: “ای درخت ، اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری و می دانی که من رسول خدایم ، با ریشه هایت از جا کنده شو و در مقابل من بایست.”

آنگاه مولا (ع) در ادامه می فرماید: سوگند به آن کسی که رسولش را به حق فرستاد ، درخت با ریشه هایش از جا کنده شد و در حالی که صدایی از آن بیرون می آمد ، در مقابل رسول خدا (ص) ایستاد.”
…………………………. منابع ……………………………

۱- قرآن کریم

۲- نهج البلاغه

۳- اسرارالآثار- جلد اول- فاضل مازندرانی

۴- ظهور الحق – جلد سوم- فاضل مازندرانی

۵- گلزار تعالیم بهائی – ریاض قدیمی

۶- کشف الغطاء – ابوالفضل گلپایگانی

۷- معرفت نبی، محمد بیابانی اسکوئی

فیلم‌هایی مانند «نوستراداموس» چه ارتباطی با موضوع مهدویت دارد؟

فیلم‌هایی مانند «نوستراداموس» چه ارتباطی با موضوع مهدویت دارد؟


 

فیلم‌هایی مانند «روز استقلال»، «نوستراداموس» یا «بازی جهنم خلیج فارس» چه ارتباطی با موضوع مهدویت دارد؟

فیلم «نوستراداموس»: این فیلم، بر اساس پیشگویی‌های یک پزشک فرانسوی، ساخته شد؛ اما محتوای فیلم، مطابق اهداف غرب برای سلطه بلامنازع بر جهان، تهیه شده است.

در این فیلم، نجاتدهنده جهان (امام مهدی) با نام‌های «پادشاه وحشت»، «خدای جنگ بر ضد غرب»، «ضد مسیح بزرگ» معرفی می‌شود. آینده جهان، وحشتناک تلقی شده و تنها راه نجات را اتحاد با ابر‌قدرت غرب (آمریکا) می‌داند.

در ‌‌نهایت، غرب را پیام‌آور پیروزی و صلح جهانی و اسلام و مسلمانان را ضد صلح و امنیت معرفی می‌کند.

در این فیلم، درباره حضرت مهدی (علیه السلام) آمده است: «او، مردی خونریز و بی‌رحم است و با جنگ‌های خود، تعداد زیادی زنان را بیوه و بچه‌های یتیم بر جای می‌گذارد».

آن حضرت را با لباس عربی -که نماد اسلام است- نشان می‌دهد و در حالی که با فشار دادن یک کلید هر کار بخواهد، انجام می‌دهد، این مطلب را به بیننده القا می‌کند که «ما باید متحد شویم و مانع قیام او گردیم؛ زیرا چیزی جز مصیبت و نا‌امنی برای مردم جهان نمی‌آورد. باید مردم جهان از او متنفر شوند و از او فاصله بگیرند». 

۲. فیلم «روز استقلال»: این فیلم محتوایی تخیلی دارد و آمریکا را نجاتدهنده بشریت در برابر حمله فضایی به زمین نشان می‌دهد. سر‌انجام با پیروزی نیرو‌های مدافع زمین در روز استقلال آمریکا، دشمن شکست می‌خورد و آمریکا بر سکوی نجات می‌ایستد.

۳. بازی کامپیوتری «جهنم خلیج فارس» معروف به «یا مهدی»: در این بازی، خلیج فارس ـ به ویژه ایران ـ را مرکز حرکت‌های تروریستی جهان می‌شمارد و آمریکا با حضور نظامی در منطقه، سردمدار مبارزه با این‌گونه حرکت‌ها می‌شود.

اینها بخشی از فیلم‌ها و بازی‌های رایانه‌ای هست که دشمنان بر ضد امام زمان(ع) و بر ضد جمهوری اسلامی ایران -به عنوان حکومتی که پرچمدار و معرفی کننده امام زمان(ع) است- انجام داده‌اند.

منبع: besuyezohur.ir

در این فیلم، نجات‎دهنده جهان (امام مهدی) با نام‌های «پادشاه وحشت»، «خدای جنگ بر ضد غرب»، «ضد مسیح بزرگ» معرفی می‌شود. آینده جهان، وحشتناک تلقی شده و تنها راه نجات را اتحاد با ابر‌قدرت غرب (آمریکا) می‌داند.

در ‌‌نهایت، غرب را پیام‌آور پیروزی و صلح جهانی و اسلام و مسلمانان را ضد صلح و امنیت معرفی می‌کند.

در این فیلم، درباره حضرت مهدی (علیه السلام) آمده است: «او، مردی خونریز و بی‌رحم است و با جنگ‌های خود، تعداد زیادی زنان را بیوه و بچه‌های یتیم بر جای می‌گذارد».

آن حضرت را با لباس عربی -که نماد اسلام است- نشان می‌دهد و در حالی که با فشار دادن یک کلید هر کار بخواهد، انجام می‌دهد، این مطلب را به بیننده القا می‌کند که «ما باید متحد شویم و مانع قیام او گردیم؛ زیرا چیزی جز مصیبت و نا‌امنی برای مردم جهان نمی‌آورد. باید مردم جهان از او متنفر شوند و از او فاصله بگیرند».

 

۲. فیلم «روز استقلال»: این فیلم محتوایی تخیلی دارد و آمریکا را نجات‎دهنده بشریت در برابر حمله فضایی به زمین نشان می‌دهد. سر‌انجام با پیروزی نیرو‌های مدافع زمین در روز استقلال آمریکا، دشمن شکست می‌خورد و آمریکا بر سکوی نجات می‌ایستد.

 

۳. بازی کامپیوتری «جهنم خلیج فارس» معروف به «یا مهدی»: در این بازی، خلیج فارس ـ به ویژه ایران ـ را مرکز حرکت‌های تروریستی جهان می‌شمارد و آمریکا با حضور نظامی در منطقه، سردمدار مبارزه با این‌گونه حرکت‌ها می‌شود.

 

اینها بخشی از فیلم‌ها و بازی‌های رایانه‌ای هست که دشمنان بر ضد امام زمان(ع) و بر ضد جمهوری اسلامی ایران -به عنوان حکومتی که پرچمدار و معرفی کننده امام زمان(ع) است- انجام داده‌اند.منبع: besuyezohur.iنبع: besuyezohur

در این فیلم، نجات‎دهنده جهان (امام مهدی) با نام‌های «پادشاه وحشت»، «خدای جنگ بر ضد غرب»، «ضد مسیح بزرگ» معرفی می‌شود. آینده جهان، وحشتناک تلقی شده و تنها راه نجات را اتحاد با ابر‌قدرت غرب (آمریکا) می‌داند.

در ‌‌نهایت، غرب را پیام‌آور پیروزی و صلح جهانی و اسلام و مسلمانان را ضد صلح و امنیت معرفی می‌کند.

در این فیلم، درباره حضرت مهدی (علیه السلام) آمده است: «او، مردی خونریز و بی‌رحم است و با جنگ‌های خود، تعداد زیادی زنان را بیوه و بچه‌های یتیم بر جای می‌گذارد».

آن حضرت را با لباس عربی -که نماد اسلام است- نشان می‌دهد و در حالی که با فشار دادن یک کلید هر کار بخواهد، انجام می‌دهد، این مطلب را به بیننده القا می‌کند که «ما باید متحد شویم و مانع قیام او گردیم؛ زیرا چیزی جز مصیبت و نا‌امنی برای مردم جهان نمی‌آورد. باید مردم جهان از او متنفر شوند و از او فاصله بگیرند».

 

۲. فیلم «روز استقلال»: این فیلم محتوایی تخیلی دارد و آمریکا را نجات‎دهنده بشریت در برابر حمله فضایی به زمین نشان می‌دهد. سر‌انجام با پیروزی نیرو‌های مدافع زمین در روز استقلال آمریکا، دشمن شکست می‌خورد و آمریکا بر سکوی نجات می‌ایستد.

 

۳. بازی کامپیوتری «جهنم خلیج فارس» معروف به «یا مهدی»: در این بازی، خلیج فارس ـ به ویژه ایران ـ را مرکز حرکت‌های تروریستی جهان می‌شمارد و آمریکا با حضور نظامی در منطقه، سردمدار مبارزه با این‌گونه حرکت‌ها می‌شود.

 

اینها بخشی از فیلم‌ها و بازی‌های رایانه‌ای هست که دشمنان بر ضد امام زمان(ع) و بر ضد جمهوری اسلامی ایران -به عنوان حکومتی که پرچمدار و معرفی کننده امام زمان(ع) است- انجام داده‌اند.منبع: besuyezohu

نقش زنان در حکومت حضرت مهدی

نقش زنان در حڪومت مهدوے


« First « Previous1  2 3 4  Next »   Last »