تولد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

تولد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام


چکیده

حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در چهارم ربیع الثانی 173 ه . ق، در شهر مدینه دیده به جهان گشود. او با امام موسی کاظم علیه السلام ، امام رضا علیه السلام ، امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام هم عصر بود. عبدالعظیم از خرمن علم و معرفت امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام به خوشه چینی پرداخت و سرانجام در 15 شوال 252 در شهر ری بدرود حیات گفت.

مقاله حاضر، به معرفی کتاب هایی پرداخته که درباره زندگانی و احادیث آن حضرت نوشته شده است. در پایان نیز پرسش هایی برای استفاده در مسابقات رادیو و تلویزیون طرح گردیده است.

کتاب نخست

زندگانی حضرت عبدالعظیم علیه السلام

نویسنده: عزیزاللّه عطاردی

این کتاب افزون بر زندگانی حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، دربردارنده مجموع احادیثی است که عبدالعظیم از پیشوایان معصوم علیه السلام نقل کرده است و پنج بخش دارد: شرح زندگانی حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، آبا و اجداد حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، اخبار و روایات حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، استادان حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، راویان و شاگردان حضرت عبدالعظیم علیه السلام .

کتاب دوم

زندگانی حضرت عبدالعظیم بن عبداللّه الحسنی علیه السلام

نویسنده: محمد رازی

ناشر و محل نشر: کتاب فروشی علمی، تهران

این کتاب، دو باب و یک خاتمه دارد: باب اول درباره اجداد حضرت عبدالعظیم علیه السلام است و در باب دوم، به شخصیت و هجرت حضرت عبدالعظیم علیه السلام از عراق به ری و گلچینی از احادیث آن حضرت پرداخته شده است. در خاتمه کتاب نیز توضیح هایی درباره آستانه مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام است.

کتاب سوم

مسند حضرت عبدالعظیم حسنی

نویسندگان: عزیزاللّه عطاردی و علی رضا هزار

در صفحه های آغازین کتاب، مطالب فراوانی درباره مسند و مسندنویسی، نوشته شده است. سپس دیدگاه دانشمندان اسلامی درباره شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام آمد و آن گاه نام چهل تن از مشایخ و راویان آن حضرت ذکر شده است. در پایان نیز 118 روایت از حضرت عبدالعظیم علیه السلام همراه با ترجمه آنها در کتاب گنجانده شده است.

کتاب چهارم

شناخت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و شهر ری، جلد اول

به کوشش: سیدمجتبی صحفی و علی اکبر زمانی نژاد

در این مجموعه، چهارده رساله خطی و سنگی در مورد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام ، آستان آن حضرت و امام زادگان مجاور حضرت عبدالعظیم گردآوری شده است. ویژگی رساله ها و شرح حال نویسندگان آنها در ابتدای هر رساله دیده می شود.

کتاب پنجم

شناخت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و شهر ری، جلد دوم

نویسندگان: علی اکبر زمانی نژاد و ابوالفضل حافظیان

این کتاب، مجموعه رساله های خطی، چاپی، مقاله های منتشر شده و نیز جزوه ها و گفتارهایی پراکنده درباره حضرت عبدالعظیم علیه السلام و شهر ری است. بخش نخست کتاب به نوشته های عربی و بخش دوم به نوشته های فارسی اختصاص دارد.

کتاب ششم

شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

نویسنده: آیت اللّه العظمی لطف اللّه صافی گلپایگانی

حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، عقاید خود را به امام هادی علیه السلام عرضه کرد تا از درست بودن آن درباره دین اسلام اطمینان کامل یابد. در این کتاب، آیت اللّه العظمی صافی گلپایگانی به شرح و تفسیر این حدیث پرداخته است.

برای رسانه

1. حضرت عبدالعظیم در چه روزی دیده به جهان گشود؟

الف) 4 ربیع الثانی 173 ه . ق ب) 28 صفر 157 ه . ق

ج) 17 ربیع الاول 180 ه . ق

2. زادگاه حضرت عبدالعظیم علیه السلام کدام شهر است؟

الف) مکه ب) مدینه ج) ری

3. حضرت عبدالعظیم علیه السلام در چه شهری وفات یافت؟

الف) مدینه ب) قم ج) ری

4. این عالم بزرگ در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام مدفون است؟

الف) شیخ صدوق دوم ب) شیخ مفید ج) شیخ طوسی

5. حضرت عبدالعظیم علیه السلام در چندسالگی بدرود حیات گفت؟

الف) 75 سالگی ب) 70 سالگی ج) 79 سالگی

6. نسل حضرت عبدالعظیم علیه السلام به کدام امام معصوم علیه السلام می رسد؟

الف) امام سجاد علیه السلام ب) امام موسی کاظم علیه السلام ج) امام حسن علیه السلام

7. امام حسن علیه السلام جد چندم حضرت عبدالعظیم علیه السلام است؟

الف) جد نهم ب) جد چهارم ج) جد هفتم

8. حضرت عبدالعظیم علیه السلام چه تعداد حدیث از ائمه نقل کرده است؟

الف) 55 حدیث ب) 90 حدیث ج) 70 حدیث

9. حضرت عبدالعظیم علیه السلام هم عصر چند امام بوده است؟

الف) 2 امام ب) 4 امام ج) 6 امام

10. حضرت عبدالعظیم علیه السلام عقاید خود را به کدام امام عرضه کرد؟

الف) امام هادی علیه السلام ب) امام جواد علیه السلام ج) امام رضا علیه السلام

11. حضرت عبدالعظیم علیه السلام از اصحاب کدام یک از امامان زیر بوده است؟

الف) امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام ب) امام سجاد و امام باقر علیهم السلام

ج) امام جواد و امام هادی علیهم السلام

12. سال روز وفات حضرت عبدالعظیم علیه السلام کدام است؟

الف) 15 شوال 252 ه . ق ب) 17 ربیع الاول 282 هجری ج) 3 محرم 200 هجری

ارسال نظر شما


نام :
ایمیل:
پیام: