ولادت حضرت عیسی علیه السلام

ولادت حضرت عیسی علیه السلام


آيات قرآن كريم به خوبي استفاده مي شود كه نحوة خلقت حضرت عيسي با ساير انسان ها متفاوت است و حضرت عيسي اعجاز گونه بوجود آمده است، گرچه در تحقق اين اعجاز نطفه زن (مادر عيسي = مريم) نقش خود را به طور كامل ايفا كرده است. اما در عين حال بدون تماس با جنس مرد آن نطفه به بار نشسته است، همان جنبة اعجازي مسأله است و به جهت همان جنبه خلقت عيسي از خلقت ساير انسان ها متمايز است و خداوند با هدف ارائه نشانه و آيت به مردم به اين نحو عمل كرده است.

 
حضرت عيسي چگونه از حضرت مريم متولد شد؟

قرآن كريم داستان تولد حضرت عيسي را درسوره مريم اين گونه بيان مي كند: وقتي حضرت مريم در گوشه اي از بيت المقدس مشغول عبادت شد، ما روح خود را به سوي او فرستاديم، او در شكل انسان خوش اندام و بي عيب و نقص بر مريم ظاهر شد، و او ترسيد و گفت: من از تو به خداي رحمان پناه مي برم اگر پرهيزگار هستي، گفت: من فرستاده اي پروردگارت هستم، آمده ام تا پسر پاكيزه اي به تو ببخشم، گفت: چگونه ممكن است فرزندي براي من باشد، در حالي كه تا كنون دست بشري به من نرسيده است، گفت: امر الهي چنين است، و پروردگارت فرمود: اين كار بر من آسان است، و براي اين است كه او را آيتي براي مردم قرار دهم و رحمتي از جانب ما باشد و اين امر حتمي است.(1)

آيات قرآن كريم به خوبي استفاده مي شود كه نحوة خلقت حضرت عيسي با ساير انسان ها متفاوت است و حضرت عيسي اعجاز گونه بوجود آمده است، گرچه در تحقق اين اعجاز نطفه زن (مادر عيسي = مريم) نقش خود را به طور كامل ايفا كرده است. اما در عين حال بدون تماس با جنس مرد آن نطفه به بار نشسته است، همان جنبة اعجازي مسأله است و به جهت همان جنبه خلقت عيسي از خلقت ساير انسان ها متمايز است و خداوند با هدف ارائه نشانه و آيت به مردم به اين نحو عمل كرده است.

اما آيا عيسي از طريق نكاح فرشته با مريم به دنيا آمده و يا فرشته در او دميده است؟ براساس روايات نكاحي صورت نگرفته است. بلكه جبرئيل در او دميده است لذا در روايتي از امام باقر ـ عليه السلام ـ رسيده است كه فرمود: جبرئيل گريبان و يقة پيراهن مريم را گرفت و در آن دميد. دميدني كه با آن فرزند در رحم مريم در يك ساعت به حد كمال رسيد، به گونه اي كه وقتي خاله اش بدو نگريست او را نشناخت و مريم در حالي كه از او و از زكريا خجالت مي كشيد راه خود را گرفت و رفت.(2)

برخي از بزرگان اهل عرفان ضمن تأكيد بر اين كه تولد حضرت عيسي از طريق دميدن جبرئيل صورت گرفته است، مي گويد: وقتي اراده الهي بر خلقت عيسي تعلق گرفت، شهوت كامنه و نهفته در مريم به حركت در آمد، و جبرئيل در حالي كه به صورت بشري براي مريم متمثل شده بود، در او نفح كرد و در آن نفخ آبي بود مشابه بخار و از آن جسم عيسي آفريده شد. پس از آب مريم كه يك آبي واقعي بود و از آب كه توهم و تخيل از نَفَس جبرئيل بود جسم عيسي تكوّن يافت. بنابراين مي توان گفت: جسم عيسي از دو آب، يكي واقعي و ديگري توهمي و تخيلي، آفريده شده است.(3)

به علاوه اين كه با تمثل ملك به صورت انسان، فرشته به حال فرشته بودن خود باقي است، و نكاح موجود روحاني با موجود جسماني متصور نيست، در صورت نكاح و تماس خاص قابل تصور است كه هر طرف جسماني باشد، اما اگر يك طرف از عالم ما فوق جسماني بلكه روحاني باشد، ديگر لوازم جسماني كه نكاح از جمله آن امور است متصور معقول نيست، از اين رو در داستان حضرت ابراهيم مشاهده مي شود وقتي تعداد از فرشتگان الهي به حضور اوآمدند و او گوساله اي را بريان كرد و به حضور آنان آورد، آنان از خوردن ابا كردند، بعد سر قضيه را به حضرت ابراهيم گفتند كه ما موجودات جسماني نيستيم تا نياز به خوردن نان و غذاي مثل آدميان داشته باشيم، عين همين مسأله در مورد نكاح فرشتگان قابل طرح است آنان موجود جسماني نيستند تا نكاح جسماني داشته باشند، لذا تنها فرض قابل قبول القاي روح الهي در وجود حضرت مريم از طريق دميدن مي باشد.

بنابر اين در نتيجه القاي روح الهي در بدن حضرت مريم از طريق بدن صورت گرفته است، شاهد بر اين مسأله هم تحليل عقلاني قضيه با توجه به غير جسماني بودن فرشتگان الهي است، و هم روايات اين معني را دلالت دارد، و هم عارفان به عنوان كارشناسان خبير معرفتي اين معنا را تأييد مي كنند.

پی نوشت:                                                                            

  1. ۱. مريم: 17-21.
  2. ۲. طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان، تهران، نشر دارالكتب الاسلاميه، 1379 ش، ج 14، ص 52.
  3. ۳. خوارزمي، حسين، شرح فصوص الحكم، فص عيسوي، قم، نشر دفتر تبليغات اسلامي، 1377 ش، ص 697. با اندك تلخيص.

ارسال نظر شما


نام :
ایمیل:
پیام: