برگزاری دوره مهدویت ویژه خواهران در شهرک جبرییل و منطقه کارته ولایت هرات

برگزاری دوره مهدویت ویژه خواهران در شهرک جبرییل و منطقه کارته ولایت هرات


به گزارش مرکز مهدویت هرات دوره آموزشی مهدویت با محوریت کتاب "نگین آفرینش" را مدتی است که در شهرک جبریل با همکاری مجمع الصالحین و منطقه کارته ولایت هرات برگزار گردیده است.برگزارکننده: مرکز مهدویت هرات

ارسال نظر شما


نام :
ایمیل:
پیام: