گرچه رخسار مهــــــر پیدا نیست

رنگ دریا

گرچه رخسار مهــــــر پیدا نیست

شام هجران همیشه یلدا نیست

 

گرچه رخسار مهر پیدا نیست

شام هجران همیشه یلدا نیست

تا که مجنون نگشته ای، خامی

هر دلی جای عشق لیلا نیست

موج باش و به رنگ دریا شو

موج دریا جدا زدریا نیست

غایب از خویش بوده ای یک عمر

دل حریم حضور آیا نیست؟

دل به خورشید بسته ام، آیا

هر غروبی نشان فردا نیست؟

حسن یعقوبی

ارسال نظر شما


نام :
ایمیل:
پیام: