در آسمان یاد تو، دلها کبوترند

در آسمان یاد تــــــــــــــــو، دلها کبوترند

بی وقفه،هرتپش،به هوای تو می پرند

 

در آسمان یاد تو، دلها کبوترند

بی وقفه،هرتپش،به هوای تو می پرند

ای جاری ندیدنی،ای عطر سبز باغ

گل ها هم از تو خاطره هایی معطرند

ای بارش همیشگی، ای ابر بی زوال

از التفات توست اگر ابرها ترند

صبحی که سر بر آوری از مشرق ظهور

این ابرهای خشک،به دست تو پرپرند

شب را به یک اشاره ی خود تار و مار کن

ای آن که چشم های تو خورشید گسترند

حسین عبدی

ارسال نظر شما


نام :
ایمیل:
پیام: