شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق

نام کتاب: شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق

نویسنده: محمد تقی فلسفی

منبع: قائمیه اصفهان

امام سجاد علیه السلام و نهضت توابین

نام کتاب:امام سجاد علیه السلام و نهضت توابین

نویسنده: عیسی ساجدی

منبع: قائمیه اصفهان

اوضاع سیاسی عصر امام سجاد علیه السلام

نام کتاب: اوضاع سیاسی عصر امام سجاد علیه السلام

نویسنده: غلام حسین صمیمی

منبع: قائمیه اصفهان

امام سجاد علیه السلام سرچشمه کمالات انسانی

نام کتاب: امام سجاد علیه السلام سرچشمه کمالات انسانی

نویسنده: محمد اشتهاردی

منبع: قائمیه اصفهان