دانشنامه امام باقر علیه‌السلام

نام کتاب: دانشنامه امام باقر علیه‌السلام

نویسنده: جمعی از نویسندگان

منبع: قائمیه اصفهان

پرسش‌های مردم و پاسخ‌های امام باقرعلیه‌السلام

نام کتاب: پرسش‌های مردم و پاسخ‌های امام باقرعلیه‌السلام

نویسنده: احمد قاضی زاهدی گلپایگانی

ترجمه: محمدحسین رحیمیان

دانستنیهای امام باقرعلیه‌السلام

نام کتاب: دانستنیهای امام باقرعلیه‌السلام

نویسنده: واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان .

منبع: قائمیه اصفهان