فروغی از دانش امام هادی علیه‌السلام

نام کتاب: فروغی از دانش امام هادی علیه‌السلام

نویسنده: عباس کوثری

منبع: قائمیه اصفهان

تحلیلی از زندگانی امام هادی علیه‌السلام

نام کتاب: تحلیلی از زندگانی امام هادی علیه‌السلام

نویسنده: باقرشریف قرشی ترجمه

مترجم: محمدرضا عطائی

صد و بیست و هفت حدیث از حضرت امام هادی علیه السلام

نام کتاب:127 حدیث از حضرت امام هادی علیه السلام

نویسنده: واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

منبع: قائمیه