حدیث شماره سه

امام مهدی (علیه اسلام):

«انی لامان لاهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السماء »

وجود من برای اهل زمین موجب امان است ،همان گونه که ستارگان برای اهل آسمانها موجب امان هستند .

کمال الدین ،ص485