تقصیر من است اینکه، کم می آیی

جملات مهدوی

تقصیر من است اینکه، کم می آیی

هر گاه شدم اسیر غم می آیی ...

این جمعه و جمعه های دیگر حرف است

آدم بشوم ؛ سه شنبه هم می آیی !!!!

.......................................................

کاش می شد اشک را تهدید کرد

مــدت لــبـخـند را تـــمـــدیــد کـرد

کاش مـی شد در میان لحظه ها

لـــحظه ی دیــدار را نــزدیــک کرد