نام حضرت و قیام مردم

نام حضرت و قیام مردم

برخاستن مردم در هنگام بردن نام مبارک حضرت مهدی عجل الله در بین تمام شیعیان بلاد معمول بوده و هست. نقل شده که امام رضا علیه السلام در یکی از مجالس خراسان حضور داشت. کلمه قائم ذکر شد. پس آن جناب ایستاد و دست مبارکش را بر سر نهاده فرمود:« اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه» این عمل در عصر امام صادق علیه السلام نیز معمول بوده است.

 خدمت آن جناب عرض شد: علت چیست که در موقع ذکر قایم باید قیام کرد؟ حضرت در جواب فرمودند: صاحب الامر غیبتی بسیار طولانی دارد واز کثرت لطف و محبتی که به دوستانش دارد، هرکس وی را با لقب قایم که مشعر به دولت او و اظهار تأثری است از غربت او، یاد کند،‌آن جناب هم نظر لطفی به او خواهد نمود. چون در این حال مورد توجه امام واقع میشود. سزاوار است از باب احترام به پا خیزد و تعجیل فرجش را از خدا بخواهد، پس این رفتار شیعیان ریشه مذهبی دارد واظهار ادب و شعاری است گرچه وجوبش معلوم نیست.

منبع: هزارویک نکته پیرامون امام زمان عجل الله، نکته 534