باران بی موقع

باران بی موقع

امام صادق علیه السلام می فرمایند: «پیش از ظهور قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، سالی خواهد بود که باران های بسیاری میبارد و میوه ها را از بین می برد و خرماها را بر نخل ها فاسد می کند پس در آن دچار شک وشبهه نشوید.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز می فرمایند:

زمانی بر مردم فرا میرسد که خداوند باران را در فصل و موسمش حرام می گرداند و باران نازل نمی شود و آن را در غیر موسمش فرو می فرستد.

هزارویک نکته پیرامون امام زمان عج نکته 676