شعر استاد شهریار در وصف امام زمان عجل الله

شعر استاد شهریار در وصف امام زمان عجل الله

دلـــم شکستی و جــانم هنـــوز چشم به راهت
شبـــــی سیــاهم و در آرزوی طلعت

کدام جمعه، دعا مستجاب خواهد شد

کدام جمعه، دعا مستجاب خواهد شد؟
مسیح عاطفه پا در رکاب خواهد شد

به يك نگاه تو بيمار مي شود دل من

غروب جمعه كه دلها هميشه مي گيرد

به يك نگاه تو بيمار مي شود دل من
به يك كرشمه

به يك نگاه تو بيمار مي شود دل من
به يك كرشمه گرفتار مي شود دل من
براي درك حضور تو اي گل نرگس
هميشه راهي گلزار مي شود دل من
به شوق ديدن روي تو صبح آدينه
رفيق ديده ي بيدار مي شود دل من
بيا كه از غم هجر تو يا اباصالح
اسير غصه ي بسيار مي شود دل من
غروب جمعه كه دلها هميشه مي گيرد
ز هر چه غير تو بيزار مي شود دل من

گرفتار مي شود دل من<

مثل آیینه صفا می خواهم

جمعه ها میل پریدن دارم

مثل آیینه صفا می خواهم                       دیر یا زود جلا می خواهم

چند وقتی است که بی حال شدم            مختصر حال دعا می خواهم

در آسمان یاد تو، دلها کبوترند

در آسمان یاد تــــــــــــــــو، دلها کبوترند

بی وقفه،هرتپش،به هوای تو می پرند

گرچه رخسار مهــــــر پیدا نیست

رنگ دریا

گرچه رخسار مهــــــر پیدا نیست

شام هجران همیشه یلدا نیست

دارد زمان آمدنت دیــــــــر می شود

شعر مهدوی

دارد زمان آمدنت دیــــــــر می شود

دارد جوان سینه زنت پیر می شود

به دنبال تو می گردم نمی یابم نشانت را

به دنبال تو میگردم

به دنبال تو می گردم نمی یابم نشانت را

بگو باید کجا جویم مـــــــــدار کهکشانت را

بعد از این دوران حیرت جمعه ای خواهد رسید

شعر مهدوي

بعد از این "دوران حیرت"، جمعه ای خواهد رسید

بعد از این "دوران حیرت"، جمعه ای خواهد رسید

بعد از این ایام غیبت، جمعه ای خواهد رسید

هرجمعه که می آیدو می رود دلم میگیرد

شعر مهدوي

هرجمعه که می آیدو می رود دلم میگیرد
تقویم دلم به جمعه می رسد دلم میگیرد
تکرار همین قصه ننوشته عصر جمعه است
این حالت دلگیر همین که بد دلم میگیرد

يك شب بيا ستاره بريزم به پای تو

شعر مهدوي

يك شب بيا ستاره بريزم به پای تو

ای آفتاب من همه چيزم فدای تو

يك شب بيا به ما برسد ای اذان صبح

این جمعه هم گذشت

شعر مهدوی

ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت

دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت

مانند مرده ای متحرک شدم بیا

بی تو تمام زندگی ام در عدم گذشت