مداحی میکس شده محمود کریمی درباره امام زمان عج

مداحی میکس شده محمود کریمی درباره امام زمان(عج)

دکلمه‌های مهدوی

دکلمه‌های مهدوی

مناجات: اگر تا قیامت عذابم کنی

مناجات با امام زمان عجل الله

اگر تا قیامت  عذابم کنی
از آن به که یک دم جوابم کنی

مناجات: یا رب برسان مهدی غایب را

مناجات با امام زمان عجل الله

یا رب برسان مهدی غایب را
فرزند علی ابن ابو طالب را

مناجات: من بلا گردون روی دلرباتم

مناجات با امام زمان عجل الله

من بلا گردون روی دلرباتم

اسیر یه گوشه چشمای سیاتم

مناجات:عمری در آرزوی وصال تو سوختیم

مناجات با امام زمان عجل الله

عمری در آرزوی وصال تو سوختیم

با یاد آفتاب جمال تو سوختیم

مناجات: مرا نه سر نه سامان آفریدند

مناجات با امام زمان عجل الله

مرا نه سر نه سامان آفریدند
پریشانم پریشان آفریدند

مناجات: عادت به روضه کرده دلم روضه خوان کجاست

مناجات با امام زمان عجل الله

عادت به روضه کرده دلم روضه خوان کجاست
صاحب عزای تشنه لب آن بی نشان کجاست

مناجات:ای ماه رو که دل‌هاست مشتاق روی ماهت

مناجات با امام زمان عجل الله

ای ماه رو که دل‌هاست مشتاق روی ماهت
روزی شود که افتد بر روی ما نگاهت

مناجات: دوباره بساط طرب شد مهیا

مناجات با امام زمان عجل الله

دوباره بساط طرب شد مهیا           
دوباره رسیده شب شور و غوغا

مناجات: عاشقی دردسری بود نمی دانستیم

مناجات با امام زمان عجل الله

عاشقی دردسری بود نمی دانستیم

حاصلش خون جگری بود نمی دانستیم

دریغ چشم و نگاهت + صوت استاد شهریار

دریغ چشم و نگاهت + صوت استاد شهریار