دانلود مجموعه سخنرانی پیرامون شخصیت امام حسین ع: قسمت دوم

دانلود مجموعه سخنرانی پیرامون شخصیت امام حسین ع: قسمت دوم

 
استاد رفیعی - شناخت امام حسین - شناخت شخصیت امام حسین 1 8:33
استاد رفیعی - شناخت امام حسین - شناخت شخصیت امام حسین 2 29:23
استاد رفیعی - شناخت امام حسین - شناخت شخصیت امام حسین 3 31:59
استاد رفیعی - شناخت امام حسین - شناخت شخصیت امام حسین 4 31:10
استاد رفیعی - شناخت امام حسین - شناخت شخصیت امام حسین 5 17:59
استاد رفیعی - شناخت امام حسین - شناخت شخصیت امام حسین 6 31:38
استاد رفیعی - شناخت امام حسین - شناخت شخصیت امام حسین 7 29:21

ارسال نظر شما


نام :
ایمیل:
پیام: