کلام امام حسن(ع) درباره راه شناخت بدعت‌ها و تحریف‌ها

کلام امام حسن(ع) درباره راه شناخت بدعت‌ها و تحریف‌ها

 

امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: به یقین بدانید كه شما هرگز تقوا را نشناسید تا آن كه صفت هدایت را بشناسید.
و هرگز به پیمان قرآن تمسّك پیدا نمى‌كنید تا كسانى را كه دورش انداختند بشناسید.
و هرگز قرآن را چنان كه شایسته تلاوت است تلاوت نمى‌كنید تا آنها را كه تحریفش كردند بشناسید.
هر گاه این را شناختید بدعتها و بر خود بستن‌ها را خواهید شناخت و دروغ بر خدا و تحریف را خواهید دانست و خواهید دید كه آن كه اهل هوى است چگونه سقوط خواهد كرد.

«تحف العقول، صفحه 227»

ارسال نظر شما


نام :
ایمیل:
پیام: