همایش هم اندیشی روحانیون در جنرال قنسلگری افغانستان پیرامون صلح

همایش هم اندیشی و مشورتی علما و روحانیون جامعه مهاجرین و انصار مقیم مشهد مقدس پیرامون پروسه صلح در جنرال قنسلگری افغانستان

 همایش هم اندیشی و مشورتی علما و روحانیون جامعه مهاجرین و انصار مقیم مشهد مقدس پیرامون پروسه صلح در جنرال قنسلگری افغانستان

روحانیون و علمای اشتراک کننده در این همایش، با اشاره به گفتگوهای جاری صلح، تأکید ورزیدند که علمای جهان اسلام باید با تمسک به قرآن و سنت پیامبر گرامی اسلام (ص)، برای تحکیم وحدت و اخوت اسلامی و تحقق صلح پایدار در افغانستان به تلاش های مشترک و همه جانبه شان، ادامه دهند

 در ادامه اعلامیه های مراکز اسلامی و علمای جهان اسلام در پیوند به نکوهش و غیر شرعی دانستن جنگ جاری افغانستان و ضرورت به آتش بس فوری به هدف قطع خونریزی در کشور، روز گذشته علما و دانشمندان تشیع و اهل تسنن جامعه مهاجر و انصار مشهد مقدس در جنرال قنسلگری افغانستان ، حمایت همه جانبه شان را از برقراری آتش بس و قطع جنگ و خونریزی در افغانستان اعلام کردند..


آنان، با حضور در همایش بزرگ هم اندیشی و مشورتی پیرامون پروسه صلح افغانستان، با صدور اعلامیهٔ مشترک، گفتگوهای جاری صلح و تلاش‌های جهانی و منطقه یی برای قطع جنگ و خونریزی در افغانستان را مهم دانسته، بر حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در چارچوب نظام جمهوریت، نیز تأکید کردند.


روحانیون و علمای اشتراک کننده در این همایش، با اشاره به گفتگوهای جاری صلح، تأکید ورزیدند که علمای جهان اسلام باید با تمسک به قرآن و سنت پیامبر گرامی اسلام (ص)، برای تحکیم وحدت و اخوت اسلامی و تحقق صلح پایدار در افغانستان به تلاش های مشترک و همه جانبه شان، ادامه دهند.


وزارت امور خارجهٔ جمهوری اسلامی افغانستان هم طی اعلامیه ای، حمایت مراکز اسلامی، روحانیون و علمای جهان اسلام از گفتگوهای صلح جاری و پایان دادن به قتل و کشتار مردم مسلمان و بی گناه کشور را در مطابقت به خواست های مهم و اساسی دولت و مردم افغانستان دانسته، از طرح دیدگاه ها و فتواهای صادر شده درین راستا، به گرمی استقبال کرده است.

 

 

51/94e/5194e217b1834246701508d8f8caa226.jpg

 

b6/109/b610934e9ff3470b761e08d8f8caa5b1.jpg

 

0d/417/0d417c96e108421c2c2308d8f8cab173.jpg

 

98/501/98501cf4fe324bd9da6408d8f8cabd93.jpg

 

00/eac/00eac1e9d02649dd7b5a08d8f8cac93a.jpg

 

aa/ae5/aaae56c6349d47690eb208d8f8cacee1.jpg

 

19/7eb/197ebec272104d83c89008d8f8cad61d.jpg

 

bf/4f4/bf4f4836414e4549340d08d8f8cade6a.jpg

 

2a/cd1/2acd1292bfda437a32a708d8f8cae416.jpg

 

f9/d97/f9d9766e412e4062d44e08d8f8caeeea.jpg

 

fc/7f3/fc7f308f6115424504b408d8f8caf444.jpg

 

5a/1e4/5a1e4001d64c4a4e5d9708d8f8caf851.jpg

 

e7/7ae/e77aedc83dc0453e04cd08d8f8cafbb4.jpg

 

15/db9/15db937044eb4da9a1b808d8f8cb018e.jpg

 

ba/103/ba103c676c33475bba0508d8f8cb0938.jpg

 

01/bef/01bef29cbb804abc52ef08d8f8cb151f.jpg

 

01/c34/01c345cdc27546838b6508d8f8cb1b75.jpg

 

73/d8d/73d8d4c3309241d406e708d8f8cb2316.jpg

 

e6/b44/e6b444b8b3ee47734b6908d8f8cb2f18.jpg

 

9d/454/9d4541b3e7aa4c8f61c208d8f8cb4016.jpg

 

52/e52/52e5217618464372aa4c08d8f8cce142.jpg

 

31/088/31088519efd0419ed52d08d8f8cce3d7.jpg

 

cf/bea/cfbea2e7081243c8b8eb08d8f8cce6be.jpg

 

51/148/511482d6f4cf465b862b08d8f8cce9b7.jpg

 

05/3ce/053ceb0a3a6c40848c1308d8f8ccecb1.jpg

 

81/a73/81a731598acf4a94887808d8f8ccef99.jpg

 

ff/51f/ff51f8541c4a40a239a208d8f8ccf264.jpg

 

2f/5a6/2f5a63e0b967476e34c808d8f8ccf604.jpg

 

cd/d38/cdd38507c2944c2d6c8e08d8f8ccf782.jpg

 

2a/7b4/2a7b43a9e3244947c96908d8f8ccfa28.jpg

 

09/231/09231ee22b4141c89ac308d8f8ccfcbe.jpg

ارسال نظر شما


نام :
ایمیل:
پیام: