اوضاع شهر حلب در آخرالزمان و آستانه ظهور

اوضاع شهر حلب در آخرالزمان و آستانه ظهور

 

روایات شریف فضایی فتنه گون به همراه تنش ، درگیری و جنگ را برای حلب پیش بینی می کنند و این امر که در آخر این شهر به همراه مناطق و شهرهایی دیگر توسط سفیانی فتح می گردد ، در واقع حلب یکی از 5 منطقه ای است که سفیانی پس از خروج آن را اشغال کرده و پایه های حکومت کوتاه مدت خود را برا آن بنا خواهد کرد.

.... شهر حلب در زیر صاعقه ها(توپها) از بین می رود ، شهر دمشق در اثر شدت کشت و کشتار ویران می شود  و اما بیت المقدس(اورشلیم) به احترام نشانه های پیامبران در امن و امان است.

الزام الناصب ص 176 ، بشارة الاسلام ص 58

وای بر زوراء(بغداد) از بنی قنطوره ، گویی با چشم خود می بینم که حریم زنها در زیرپای سواران لگدمال شده و شعله های آتششان شام را طعمه حریق نموده است ، بدا به حال حلب از محاصره آنان ، شهرهای شام در زیر پایشان لگدمال می شود و از شام جز دمشق و نواحی آن باقی نمی ماند ....

الزام الناصب ص 204 ، 211 ، بشارة الاسلام ص 56

هنگامی که سفیانی بر پنج منطقه دمشق ، حمص ، حلب ، اردن و قنسرین تسلط یابد ، نه ماه برای او بشمارید.

غیبت نعمانی ص 163 ، غیبت شیخ طوسی ص 273 ، الزام الناصب ص 180 ، بشارة الاسلام ص 122

و اینک با تحقق نشانه های بسیار و فراهم بودن مقدمات و زمینه های ظهور ، اوضاع شهر حلب نیز به آنچه روایات عصر ظهور پیش بینی نموده اند ، بسیار نزدیک شده است ، درگیریهای شدید چندماهه در این شهر که به همراه استفاده از ادوات و سلاح های سنگین توسط هر دو طرف همراه بوده است ، به بسیاری از مناطق این شهر چهره جنگی داده است ، این امید را در دلهای منتظران ظهور زنده می کند که به لطف خدا و با شکست گروههای ترروریستی سلفی و ناصبی و جنایتکاران القاعده و سایر مزدوران غرب در سوریه ، هسته اولیه یاران سفیانی که بنا بر روایات شریف در سرزمین شام تشکیل خواهد شد ، با استقامت شجاعانه مردم شکست خورده و بدین ترتیب پتانسیل اولیه خروج سفیانی که همان اشرار شام باشد ، بسیار ضعیف گردد که پیامد اولیه این مسئله این است که حتی اگر سفیانی فرصت خروج بیابد ، با قدرتی ضعیف جنایات خویش را آغاز خواهد کرد و این بشارتی خواهد بود تا جبهه حق بتواند خروج سفیانی را در مراحل اولیه به سرعت کنترل کرده و با شکست مواجه سازد به بیانی دیگر با شکست گروههای تروریستی که از سراسر سرزمینهای اسلامی بلکه از مناطقی از جهان در سوریه تجمع کرده اند ، پتانسیل خروج سفیانی در حال نابودیست!

بفرموده یکی از بزرگان بسیاری از کشتارهای عذاب گونه عصر ظهور که توسط روایات شریف پیش بینی شده است در واقع هشداری است برای مسلمانان و مردم آخرالزمان تا با جدی گرفتن این هشدارها ، که در واقع در مواردی چون خروج سفیانی حالت " افشای نقشه دشمن توسط اهل بیت(ع) " را دارد به فکر راه چاره و مقابله زودهنگام با آن باشند.

البته در مواردی چون کشتارهای عظیم جهانی ، راه چاره در توبه دست جمعی بشر ، نافرمانی و حرکت توده های مردمی برای مهار مستکبران است قبل از آنکه فرصت کنند جنگهای خانمانسوز اتمی را بر جهان بشریت تحمیل نمایند که به لطف حق نشانه های این حقیقت مبارک نیز به خوبی در غرب آشکار گردیده است.

ارسال نظر شما


نام :
ایمیل:
پیام: