وقتی آخرالزمان شود ...

وقتی آخرالزمان شود ...


کتاب «یوم الخلاص» که یکی از ترجمه های آن با نام «روزگار رهایی» منتشر شده است، نوشته عالم لبنانی «کامل سلیمان» می باشد. وی در این کتاب به نشانه های ظهور، وضعیت آخرالزمان و زمانی که نزدیک به ظهور امام عصر(عج) می باشد و چگونگی حکومت آن حضرت و چگونگی زمین و مردم آن در روزگاری که بساط ظالمین برچیده شده است پرداخته و تمام روایات و مطالب را با ذکر دقیق اسناد آن جمع آوری نموده است.

آنچه در پی می خوانید مطالب خلاصه شده ای از این کتاب در خصوص فساد زنان، فساد مردان، نماز مسلمان نمایان و مساجد منحرفین از اسلام راستین در آخرالزمان و علمای نفس پرست در آخرالزمان است که همگی از روایات مستند استخراج شده است.

ضروری است در هر کدام از این مطالب دقت و نظر بسیار دقیق داشته و مراقب باشیم ما که خود را از منتظران ظهور آن حضرت می دانیم خدای نکرده شامل این موارد نگردیم. از سویی دیگر دقت نظر در این مطالب نشان می دهد که همه ی این ها در سراسر دنیا و به ویژه دنیای اسلام به وقوع پیوسته است.

الف) وضعیت زنان در آخرالزمان

به نقل از رسول اکرم(ص) :

جامه ی کافران بپوشند.

خود را به شکل مستبکران درآورند.

بر زین ها سوار شوند.

به همسران خود تمکین نکنند.

درآمد شوهرانشان آنها را کفاف ندهد.

فاسد می شوند.

برای طمع دنیا در داد و ستد همسرانشان شرکت می کنند.

خود را به صورت مردان در می آورند.

جامه ی مردان را می پوشند.

بی حیا می گردند.

سرشان را چون کوهان شتر درست می کنند.

در عین لباس پوشیدن اندامشان آشکار است.

زنان از این که همسران شان با همجنس خود رابطه دارند آگاهند ولی به روی خود نمی آورند.

در بهترین خانه ها زن تشویق به فسق و فجور می شود.

رابطه ی نامشروع به صورت یک فضیلت بازگو می گردد.

اختلاطشان با مردان زیاد می شود.

با همسرانشان با خشونت رفتار می کنند.

حکومت می کنند.

به نقل از امیرالمؤمنین(ع):

زینت های خود را آشکار می کنند.

از دین خارج می شوند.

به سوی لذت ها و شهوت ها می شتابند.

محرمات الهی را حلال می شمارند.

پدر و مادر در نزد وی خوار شمرده می شوند.

زنها از مردان درخواست ازدواج می کنند.

ب) وضعیت مردان در آخرالزمان:

به نقل از رسول اکرم(ص):

از خدا نمی ترسند.

از زنانشان اطاعت می کنند.

از پدر و مادر نافرمانی می کنند.

تمام همتشان شکمشان می شود.

قبله ی آنها همسرانشان می گردد.

دین آنها درهم و دینار می شود.

جامه ی زنان را به تن می کنند.

با ارحام خود روابط نامشروع برقرار می کنند.

با همجنس خود روابط نامشروع برقرار می کنند.

پسران خود را در اختیار مشتری قرار می دهند.

مردان برای مردان آرایش می کنند.

با طلا آرایش می کنند.(یعنی از طلا به عنوان زینت استفاده می کنند.)

حریر و دیبا می پوشند.

از پوست پلنگ استفاده می کنند. (شاید منظور این باشد که از پوست حیوانات وحشی و غیر حلال برای لباس استفاده می کنند.)

در مورد نماز صبح سستی می کنند.

مشروب می خورند.

قمار بازی می کنند.

از هوای نفس پیروی می کنند.

به نقل از امیرالمؤمنین علی(ع):

از همسرانشان انحرافات اخلاقی ... می بینند و اعتراض نمی کنند. [بی غیرت می شوند]

مرد از درآمد نامشروع زنش بهره مند می گردد.

به لذایذ پست دنیا راضی می شوند.

مرد را برای پوشیده نگاه داشتن همسرش سرزنش می کنند.

اموال فراوانی در راه غیرمشروع خرج می کنند و کسی به آنها اعتراض نمی کند.

اگر پول کمی در راه خدا خرج کنند، مانع آن ها می شوند.

ولی اگر پول کمی در راه خدا خرج کنند، مانع آنها می شوند.

به نقل از امام صادق(ع):

اگر یک روز گناه بزرگی چون فحشاء، کم فروشی، کلاهبرداری و شرب خمر انجام ندهد بسیار غمگین می شود آن چنان که گویی آن روز عمرش تباه شده است.

زندگیشان از کم فروشی و تقلب تأمین می شود.

مرد برای آمیزش با زنان و همسرش مورد سرزنش قرار می گیرد.

پدر و مادر در نزد وی خوار شمرده می شوند.

با زنان اختلاط می کنند.

ج)سیمای علما و دانشمندان غیرمهذب امت اسلام در آخرالزمان

رسول خدا(ص) فرمود: من از غیر دجال، بیش از دجال در مورد شما اندیشناکم، گفته شد چگونه یا رسول الله فرمود: از پیشوایان گمراه کننده.

به نقل از رسول اکرم(ص):

برای غیرخدا درس فقه می خوانند.

صرفاً برای مقام و ریاست به فقاهت می گرایند.

قرآن را طبق خواسته های خود توجیه می کنند.

ایین خدا را با آراء خود (به نفع خودشان) تفسیر و تحلیل می کنند.

حق را از مسیر خود منحرف می کنند.

سخن را از محل خود تغییر می دهند.

به نفاق می گرایند.

بر فراز منبر سخنان حکمت آمیز می گویند، چون از منبر پایین آمدند نور حکمت و ایمان از آن ها گرفته شود.

جاه طلب می شوند.

مردم را به نیکی و پرهیزکاری دعوت می کنند، ولی خود عمل نمی کنند.

به نقل از امیرالمومنین علی (ع):

فقها به دروغ تمایل نشان می دهند.

علما به شک و تردید تمایل نشان می دهند.

طبق هوای نفس خود فتوا می دهند.

و طبق بعضی روایات این گروه اولین کسانی هستند که با امام زمان(عج) مقابله می کنند

و اما علما و دانشمندان راستین

به نقل از رسول اکرم(ص):

مردم با آن ها از سر ستیز درایند.

علما را همانند دزدان می کشند.

به نقل از امیرالمومنین علی (ع):

مرگ آن ها را یکی پس از دیگری برباید. (طبق بعضی روایات وقتی مردم قدر علمای راستین را ندانند خداوند آن ها را از مردم می گیرد.)

به نقل از امام صادق(ع):

علم از کوفه (عراق) رخت بربندند و در قم ظاهر شود.

د) سیمای دین در آخرالزمان

به نقل از رسول اکرم(ص):

1- دین کم ارج میشود.

3- دین مانند بقیه ی خوراکی است که در دهان می گردانند و سپس بیرون می ریزند.

7- اسلام مانند آغاز غریب میشود.

9- اگر کسی بر آیین خود استوار باشد، همانند کسی است که آتش گداخته ای را با دست بگیرد.

12- از اسلام جز نام آن باقی نباشد.

13- به ظاهر مسلمان نامیده م شوند در حالی که بیش از همه ی مردم از آن دورند.

16- برای هیچ دین داری دینش سالم نمی ماند جز این که از کوهی به کوهی فرار کند.

20- ثروتمندان برای سیاحت، متوسطین برای تجارت و فقرا برای ریا و تظاهر به مکه می روند.

23- آلات لهو در حرمین شرفین ظاهر شود.

24- چیزی شایع تر از دروغ بر خدا و پیامبر یافت نشود.

26- اعراض از دین فراگیر می شود.

28- با دین خود بر خدا منت می- گذارند.

به نقل از امیرالمومنین علی(ع):

30- سرزنش کننده ای نمی بینی جز کسی که خداوند سبحان را سرزنش کند.

33- در حرمین شریفین آنچه خدا نمی پسندد انجام می پذیرد.

36- دین داران تحقیر میشوند.

39- بیشتر مردمان از دین مرتد می شوند.

ه) سیمای نماز در آخرالزمان

به نقل از رسول اکرم(ص):

نمازها تباه می شود و مردم به دنبال شهوت ها رفته از هوای نفس پیروی می کنند.

نمازها به آخر وقت می افتد.

به نقل از امام علی (ع):

از نمازجماعت دوری می گزینند.

در مورد نماز صبح سستی می کنند.

نماز را ضایع می کنند.

برای نزاع و جدال نمازها از مساجد برچیده شود.

مردم نماز را بمیرانند.

به نقل از امام صادق(ع):

نماز را برای ریا و تظاهر می خوانند.

نماز (جماعت) با اجرت خوانده می شود.

نمازگزار برای مردم نماز می گزارد. (نه برای خدا)

اذان با اجرت گفته می شود.

و) سیمای مساجد در آخرالزمان

به نقل از رسول اکرم(ص):

مساجد آباد است ولی از هدایت خالی است.

مناره ها بلند می شود.

مساجد تزیین می شود( ولی از محتوا خالی است)

به نقل از امیرالمومنین علی(ع):

برای نزاع و جدال نمازها از مساجد برچیده شود.

مساجد از کسانی پر می شود که از خدا نمی هراسند.

در مساجد برای غیبت کردن و خوردن گوشت اهل حق جمع می شوند.

ز) سیمای قرآن در آخرالزمان

به نقل از رسول اکرم(ص):

از قرآن جز نقش آن باقی نباشد.

قرآن ها تزیین می شود. (بدون توجه به محتوای آن)

قرآن با نی و با لحن غنا خوانده می شود.

قرآن بر طبق خواسته ها تفسیر و توجیه می گردد.

قرآن کهنه می شود.

مطالبی که در قرآن نیست ساخته می شود.

کالایی کم بهاتر از قرآن با تلاوت صحیح؛ وجود ندارد.

کالایی پرارزش تر از قرآن با تقسیر غلط و توجیهات بی اساس وجود ندارد.

تلاوت قرآن بر زبان ها سخت باشد.

گوش دادن به قرآن برای مردم بسیار سنگین و گوش دادن به صداهای باطل آسان و فرح بخش می گردد.

ارسال نظر شما


نام :
ایمیل:
پیام: